👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse, kraft och tryck åk 9

Skapad 2020-09-25 08:58 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Fysik

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla förmågan att använda fysikens begrepp för att beskriva och förklara samband.

Innehåll

Arbetsområdet handlar om krafter, rörelser, rörelseförändringar, de enkla maskinerna, arbete, energi och effekt. Det handlar också om tryck.
Vi kommer att utgå från kapitel 6, 7 och 9 i Spektrum fysik.

Exempel på centrala begrepp: Likformig rörelse, accelererad rörelse, retarderad rörelse, medelhastighet, kraft, gravitationskraft, dynamometer, motkraft, friktion, tyngdpunkt, lodlinje stödyta, luftmotstånd, vakuum, fritt fall, kaströrelse, tröghet, centralrörelse, centripetalkraft, centrifugalkraft, de enkla maskinerna, hävstång, kil, skruv, lutande plan, block, arbete, energi, effekt, hjultryck, pascal, densitet, manometer, Arkimedes princip, lyftkraft, kommunicerande kärl, lufttryck, barometer, övertryck och undertryck.

Genomförande

Tillsammans kommer vi att ha genomgångar, se filmer och göra övningar/laborationer. På egen hand kommer du att läsa och arbeta med uppgifter.

Du redovisar dina kunskaper vid ett avslutande skriftligt prov.

Elevinflytande

Inför arbetsområdet kommer vi att gå igenom de centrala begreppen för att se vilken förförståelse som finns i gruppen. Du kommer även att få möjlighet att göra egna val under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Bedömningen gäller fysik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
FYSIK
Förmågan att använda begrepp för att förklara samband
Du har grundläggande kunskaper om energi. Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du har goda kunskaper om energi. Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du har mycket goda kunskaper om energi. Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Förmågan att genomföra systematiska undersökningar
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder du utrustning på ett ändamålsenligt och effektiv sätt. Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.