👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och kraft

Skapad 2020-09-25 08:53 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Vi är så vana vid hur vissa saker är, att vi inte tänker på varför det är så. Som att om man kastar en sten rakt upp i luften, så kommer den snart ner igen. Men varför ramlar stenen ner? Varför fortsätter den inte rakt ut i rymden istället? Om du åker skridskor har du säkert känt den härliga känslan av att kunna glida jättelångt på isen. Men oavsett hur mycket fart du tar, så stannar du till slut. Varför då?

Innehåll

Syfte

 

Centralt innehåll

 

Exempel på frågor som du ska kunna:

 • vad är en medelhastighet?
 • vad kallas det när något ökar i hastighet?
 • vad menas med fritt fall?
 • om två personer hoppar ner från ett flygplan, vem kommer först? Motivera ditt svar.
 • vad är en kraft? Förklara med ett exempel.
 • vad kallas kraften som håller dig kvar på marken?
 • vad menas med tidvatten?
 • ge exempel på när man vill ha lite friktion.
 • ge exempel på när man villa ha mycket friktion.
 • kan månen dra i haven på jorden?
 • varför har fotbollsskor dubbar?
 • faller stora stenar snabbare?
 • varför snurrar släggkastaren runt innan hon kastar iväg sin slägga?

Arbetssätt:

 • du får läsa och diskutera texter om rörelse och kraft
 • du ska laborera och skriva enkla anteckningar/labbrapporter,
 • du har möjlighet att vara muntligt aktiv på lektionerna,
 • du ska läsa faktatexter och arbeta med frågor.
 • du får se och  diskutera ett par korta filmer om rörelse och kraft
 • du får göra några egna konstruktioner som består av rörliga delar. Konstruktionen kommer du att få beskriva med ord och bild.
 • du ska skriva läxförhör och ett prov på slutet av denna kurs.

Bedömning

 • du ska visa din förmåga att planera, genomföra och dokumentera en praktisk undersökning.
 • Under kursens gång bedöms du utifrån din förmåga att använda naturvetenskapliga ord och begrepp och din förmåga att reflektera och dra slutsatser.
 • I ett skriftligt prov visar du dina kunskaper om naturvetenskapliga begrepp och din förmåga att reflektera över nya frågor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6