👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 6

Skapad 2020-09-25 09:07 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Terminsplanering i svenska.
Grundskola 6 Svenska
Övergripande planering i svenska 20/21

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att läsa och förstå olika texter

 • att återberätta och/eller sammanfatta det du läst

 • att reflektera över texten och uttrycka egna tankar och åsikter utifrån det du läst

 • att skriva olika sorters texter

 • att använda stavningsregler och grammatikregler i dina texter

 • att välja vilka ord och begrepp som passar bäst att använda i olika situationer

 • att tolka och värdera olika sorters källor

 • att kommunicera muntligt och delta i samtal med andra

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Under läsåret kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:

 • Olika texttyper i både skrift och läsning (Insändare, debattartikel, artikel, argumenterande osv)
 • Läsning av skönlitteratur. Högläsning i par under höstterminen en kvart om dagen. Även enskild läsning.

 • Läsförståelse på olika sätt. (Svara på frågor, återberätta muntligt, diskutera osv)

 • Muntliga redovisningar i mindre grupper och framföra sina åsikter i diskussioner och samtal
 • Sveriges minoritetsspråk, dialekter och grannspråk

 

För att träna förmågorna kommer vi att:

 • lära oss använda olika lässtrategier, i samband med att vi läser olika texter

 • lära oss olika texters struktur

 • planera, skriva och bearbeta egna texter

 • göra texter och presentationer där ord och bild samspelar

 • träna på att uttrycka oss muntligt, i samtal med andra

 • göra egna muntliga redovisningar

 • samtala om språket och hur vi anpassar det utifrån syfte, person och situation

 • använda olika källor och försöka värdera dessa

 • träna på att göra informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.

 • lära oss om hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

VI KOMMER BEDÖMA HUR (på vilket sätt) DU...

 • läser och förstår olika sorters texter,

 • skriver olika sorters texter

 • uttrycker dig muntligt i samtal med andra och i egna redovisningar

 • använder olika källor och värderar dessa

 

Bedömningen sker fortlöpande på lektionerna, dvs på vilket sätt du är delaktig i aktiviteterna,  men också i dina skrivna texter och muntliga presentationer (enskilt eller i grupp).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6