Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna

Skapad 2020-09-25 09:04 i Ädelstenen Örebro
Förskola
Utifrån barngruppens intresse för Babblarna kommer vi använda Babblarna som verktyg i den pedagogiska verksamheten. Babblarna kommer följa med oss under året när vi utforskar läroplanens olika områden.

Innehåll

Vad

Vi tänker arbeta med babblarna, genom att introducera figurerna och använda dem när vi arbetar med deras olika ämnesområden. Bibbi är matematiker, Babba är språkkunnig, Bobbo är rörelseexpert, Diddi är en kreativ skapare, Dadda är natur och teknik kunnig, Doddo tycker om trygghet och är en bra kompis.Dessa aktiviteter kommer ha fokus på barnens trygghet, språkutveckling och skapande. Eftersom det är många barn som är nya och skolas in lägger vi mycket fokus på att få en trygg barngrupp

 

Vem / Vilka

Alla barn på avdelningen ska delta utifrån sin förmåga. 

Hur

Vi gör aktiviteter tillsammans i hela gruppen men även i mindre grupper. Vi kommer jobba med alla babblare och ta med dem i våra olika aktiviteter som vi gör tillsammans med barnen. Vem/vilka det blir styrs utifrån aktiviteten.

Doddo- vi har bilder med Babblarna där de visar olika känslor, vi pratar om känslouttryck med barnen samtidigt som vi visar bilderna.

Dadda- vi går till skogen eller är med barnen på gården. Vi är medforskare tillsammans med barnen och vi upptäcker tillsammans vad som finns i naturen. Vi plockar olika naturmaterial med barnen och använder dem till olika aktiviteter.

Bobbo- med bobbo gör vi olika rörelseaktiviteter.

Diddi- tillsammans med diddi kommer vi göra olika skapande aktiviteter.

Babba- vi kommer sjunga tillsammans med barnen exempelvis i samlingen vi kommer också att dansa och sjunga till sånger med babblarna och även andra sånger.

Bibbi- bibbi kommer följa med oss på lite matematikäventyr.

Mål

Vi vill att alla barnen utvecklar trygghet, självkänsla, språk och motorik.

Var

Vi kommer genomföra aktiviteter både inomhus och utomhus

När

Vi kommer att fokusera på att babblarna är närvarande när vi har projektgrupper på förmiddagarna men dem kommer även finns med under hela  dagen.

 

Varför

Ungefär hälften av barngruppen är ny och vi valde därför babblarna då de är något som alla barn känner igen och därmed kan känna trygghet till och de visar även stort intresse för figurerna.

Dokumentation

Vi kommer dokumentera med hjälp av bilder och unikum inlägg

 

Stöd till reflektion och analys

Hur har arbetet gått?

Var är vi utifrån de mål vi har?

Hur går vi vidare?

Vad uttrycker och visar barnen?

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: