Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstidstema

Skapad 2020-09-25 09:18 i Västra Söderås förskola Rättvik
Förskola
Grovplanering över vårt årstidstema.

Innehåll

 

Nuläge

Vi har upplevt att barnen visar intresse för skapande och utevistelse.

 

Syfte och mål 

Vi vill utifrån ett årstidstema erbjuda barnen gemensamma upplevelser som leder till lärande inom våra fyra olika årstider. Genom temat kommer vi att utgå från barnens intressen för vad som händer i vår natur och närmiljö. Vi vill på ett lustfyllt sätt väcka barnens intresse och ge dom möjligheten till mer kunskap om våra olika årstider. 

 

Genomförande

Vi kommer att skapa, leka och utforska i mindre grupper utifrån barnens intresse och behov. Samlingarna kommer att innehålla prat, sånger och ramsor om pågående årstid. Temat kommer att pågå under hela läsåret. 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

 

Utvärdering och reflektion

Vi utvärderar och reflekterar kontinuerligt under gemensam reflektionstid. 

 

Ansvar

Hela arbetslaget ansvarar tillsammans för detta tema. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: