👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och drama

Skapad 2020-09-25 09:14 i Magra förskola Alingsås
Förskola
Planering för fokusområde språk och drama från vårt lärohjul.

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

 

Syfte - varför?

Utifrån läroplan och vår gemensamma satsning på språkutveckling genom Bornholmsmodellen i Bjärke kommer vi att fortsätta arbeta med fokus på språket och drama denna peroiod, v. 42- 47.

 

Mål:

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,


Var är vi? (Nuläge)
Barnen är intresserade av rim och ramsor, flanosagor och högläsning. Barnen tycker det är roligt med kompisböckerna och pratar mycket om att samarbeta och säger stop när någon gör något som man själv inte vill.

 

Efter ett samtal med de äldre barnen i gruppen kring vad de tycker om för sagor/berättelser så visade det sig att de flesta nämnde kungaskogen och pyjamashjältarna. Utifrån detta vill vi arbeta vidare med språk och drama med hjälp av dessa teman.

 


Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

Vi kommer fortsätta arbeta utefter Bornholmsmodellen, med rim och ramsor, högläsning, flanosagor, återberätta sagor, samtala om våra för- och efternamn, vad bokstäver heter och hur de låter. Vi kommer att börja arbeta mer med kungaskogen i form av högläsning och dockteater eftersom barnen själva uttryckt att det är en av deras favoritsagor.

Barnen kommer att få göra egna handdockor från figurerna från kungaskogen som de sedan kan använda för att göra egna dockteatrar med.

Med diamant och juvelgruppen kommer vi att börja arbeta med begreppen så som ord och mening och samtala om hur man bygger upp en saga med hjälp av berättarmattan. Med dessa två grupper kommer vi även att försöka oss på att göra digitala sagor i Puppet pals och en egen rimbok.

Vi kommer även ta fram mer bilder på kungaskogen och olika sagor för att inspirera barnen till lek, drama och skapande kring olika sagor.

Vi kommer vara lyhörda och ta tillvara på alla tillfällen som bjuds under dagen på förskolan för att spinna vidare på barnens idéer och tankar för att hjälpa och utmana dem vidare i sin utveckling.

Vad ska och hur ska vi dokumentera?

 

Vi kommer att dokumentera språk och dramafokuset som vi kommer ha under dessa veckor i lärloggar på Unikum och även använda oss av våra väggar på förskolan för att göra dokumentationen mer lättillgängligt och synlig för barnen. Vi kommer även skriva veckoreflektion och sedan en delanalys efter detta fokusområde.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18