Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik och Rörelse åk2

Skapad 2020-09-25 09:24 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Musik och rörelse

Innehåll

Musik och rörelse

Uppgift

Ni skall i grupp eller enskilt skapa ett rörelseprogram till musik som utvecklar den kroppsliga förmågan utifrån era utvecklingsbehov (t.ex. rörlighet, styrka, koordination, kondition). Det vill säga att ni ska ha ett tydligt syfte med erat rörelseprogram. Syftet ska framgå i musikanalysen. I Musikanalysen ska även era val av övningar/rörelse finnas med. Ni ska dessutom enskilt i slutet av musikanalysen motivera hur erat rörelseprogram utvecklar den kroppsliga förmågan och vilka era utvecklingsbehov är i fråga om kroppsliga förmåga.

Planering

v.41 - Genomgång uppgift träna takt börja planera rörelseprogram - låtval klart.

v.42 - Planera - träna rörelseprogram

v.43 - Träna - Rörelseprogram

v.44 - Höstlov

v.46 - Inlämning

 

Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.

Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet.

Rörelserna är enkla och ben är i takt. Ni kan använda någon form av stöd (Just Dance, musikvideo eller liknande). Minst 3 min och 5 olika 8:or.

 

C

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.

Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet.

Rörelserna är med både armar och ben och de är i takt till musiken. Ni kan använda er av någon form av stöd (Just Dance, musikvideo eller liknande).  Minst 3 min och 5 olika 8:or. Mer "avancerade" rörelser, inte bara gå fram och tillbaka.

 

A

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.

Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och med säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teorier. Dessutom kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna.

Rörelserna är med både armar och ben i takt till musiken. Det skall vara mer "avancerade" rörelser med flyt mellan övergångarna och olika riktningsförändringar.. Programmet skall ske utan stöd och rörelserna skall vara varierande. Minst 3 min och fler än 5 olika 8or. 

 

Tidsram

Vi arbetar tre idrottslektioner tills redovisning/inlämning skall ske.

 

Redovisning

Ni redovisar genom att filma ert rörelseprogram och dela till Mattias/Johan via en olistad film på Youtube . Ni kan även välja att visa upp det för Mattias eller för klassen.

 

Exempel Musikanalys

Varje streck motsvara 4 taktslag. Det som inte finns med här är syftet samt motiveringen av utvecklingsbehoven.

Uppgifter

  • Musik och Rörelse åk 2

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: