👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - Happy Year 4

Skapad 2020-09-25 09:25 i Manar Al-Houda skola Manar Al-Houda
PP för år 4, kopplad till det digitala läromedlet Happy. Självbedömningsmatris kopplad till kunskapskraven för år 6.
Grundskola 4 Engelska
I engelskan kommer vi under läsåret att arbeta utifrån läroboken, "Happy Year 4" och arbetsboken "Happy workbook year 4". Du kommer att få öva dig på att lyssna till och förstå tydlig talad engelska och träna dialoger tillsammans med klasskamrater. Vi kommer också att läsa och översätta texter tillsammans. Vi kommer att utgå från ämnesområden som är välbekanta för eleven: -Vardagliga situationer, intressen, personer, platser händelser och aktiviteter. -Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Innehåll

Vad ska eleverna utveckla

Syftet är att du ska utveckla kunskaper i engelska språket samt få en tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Du ska få förmågan att förstå talad och skriven engelska och du ska kunna samtala med andra i tal och skrift.

Vilket centralt innehåll ska behandlas

# Ämnesområden som är bekanta för dig.
# Intressen, personer och platser.
# Vardagsliv.
# Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
# Olika former av enkla samtal och dialoger.

Hur ska undervisningen bedrivas

Du kommer att få arbeta med de olika delarna i boken.
Träna på ord och fraser som hör till.
Arbeta med olika övningar kopplade till boken.
Göra enkla presentationer.
Lyssna på dialoger och texter.
Läsa och träna på uttal och intonation.
Skriva enkla ord och fraser.
Få enkla instruktioner och beskrivningar på engelska.
Sjunga.

Hur ska bedömningen gå till

Jag kommer att bedöma om du kan:

- läsa en engelsk text med godtagbart uttal och flyt.
- framföra en enkel dialog med tydligt språk.
- översätta en text med hjälp av ordlista.
- ställa frågor till en kamrat om t.ex. telefonnummer, familj och intressen.
- visa att du förstår genom att återberätta, först på svenska sedan på engelska. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska åk 4

Hur jag upplever min utveckling

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Tala
Att försöka tala engelska.
 • En  A 6
 • En  A 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Är osäker och pratar inte engelska på eget initiativ. Svarar med enstaka ord.
Är på god väg. Försöker ibland uttrycka dig på engelska. Ibland på eget initiativ, men fortfarande mest på uppmaning.
Är aktiv och försöker uttrycka dig på engelska. Ibland på eget initiativ och ibland på uppmaning.
Är aktiv med att uttrycka dig på engelska och visar god förmåga att anpassa dig till olika sammanhang.
Tala/skriva/grammatik
Ordförråd. Lära dig nya ord och kunna använda dem.
 • En  A 6
Du har fortfarande ett litet ordförråd så att det blir svårt att uttrycka dig. Du behöver träna och lära dig flera ord.
Du lär dig många av de nya ord vi tränar på. Du kan med visst stöd uttrycka dig med hjälp av det ordförråd som du behärskar.
Du behärskar de flesta av de ord vi lärt oss. Du kan uttrycka dig relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Du visar en ganska god säkerhet.
Du visar på en god säkerhet att uttrycka dig med ord, fraser och meningar.
Läsa
Läsa en text anpassad för åldern med godtagbart engelskt uttal.
 • En  A 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Du är fortfarande osäker på hur man uttalar kända ord och behöver hjälp att läsa en engelsk text.
Du kan uttala många av de ord vi lärt oss. Du kan efter träning läsa en engelsk text med rätt uttal på de flesta orden.
Du behärskar att uttala de ord vi lärt oss och läser en förberedd text med rätt engelskt uttal och med bra intonation.
Du visar god säkerhet när det gäller att uttala engelska ord. Du läser olika engelska texter med bra engelskt uttal och intonation.
Tala
Svara på frågor och ställa frågor.
 • En  A 6
 • En  A 6
Du kan svara med enstaka ord på frågor men har fortfarande svårt med att ställa frågor själv.
Du kan svara på frågor med fraser vi tränat på och kan med förlaga som hjälp ställa egna frågor.
Du behärskar till största delen att själv formulera enkla frågor och svarar på dem med egna ord.
Du visar på god säkerhet då det gäller att i olika sammanhang och med egna ord, själv formulera frågor och svara på sådana.
Lyssna
Förståelse av talad engelska och anpassade texter på engelska.
 • En  A 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Du förstår endast enstaka ord av talad engelska och i texter vi läser.
Du förstår så mycket av den talade och lästa engelskan att det mesta av innehållet når fram.
Du kan utan problem uppfatta budskapet och innehållet i talad och skriven text. Du förstår helheten.
Du visar på god förtåelse av talad och skriven engelska i olika sammanhang och situationer. Du förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer.
Skriva/grammatik
Skriva en enkel text eller meddelande så att budskapet når fram.
 • En  A 6
 • En  A 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Du behöver hjälp för att skriva ett meddelande eller en enkel text på engelska.
Du försöker på egen hand skriva ett meddelande eller kortare text så att mottagaren i huvudsak förstår budskapet.
Du kan skriva ett meddelande eller en kortare text så att mottagaren förstår innehåll och budskap.
Du behärskar att skriva ett meddelande eller kortare text så att budskapet går fram. Du använder dig för det mesta av korrekt stavning och har viss förståelse för grammatiken.