👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskapliga upplevelser Mossan

Skapad 2020-09-25 09:46 i Ljungdalen Mariestad
Förskola
Erbjuda barnen naturvetenskapliga upplevelser och följa hypoteser och processer genom att dokumentera och reflektera i unikum.

Innehåll

 

Läroplansområde;


Var är vi? (Utgångsläge)

(Vad har fungerat bra under det gångna året? Vad har inte fungerat?)

 

Vart ska vi? (Delmål)

(Hur vill vi att det ska vara? Vad är vårt mål?)

 

Hur gör vi? (Handlingsplan)

(Åtgärder för att nå målet)

 

  • Vår förskola ligger mitt i naturen.

     

  • Miljö är ett aktuellt ämne i samhället med hållbar utveckling i fokus.

  • Vi vill fortsätta att  utveckla/fördjupa vårt tidigare arbete med naturvetenskap.

 

Erbjuda barnen naturvetenskapliga upplevelser och följa hypoteser och processer genom att dokumentera och reflektera i unikum.


 

 

 

Varje avdelning gör sin egen handlingsplan utifrån sin barngrupps nyfikenhet och intresse inom naturvetenskapliga upplevelser 

Avdelningens fördjupningsområde:

Vilket område ska vi jobba med?
 Kroppen 

 

Vart är vi och vart ska vi?

Beskriv ett nuläge. Varför ska vi arbeta med detta område/projekt (Forskning, behov/intressen hos barnen etc)?

Vilket syfte har vi med att arbeta med detta område/projekt?

Vilka kunskaper/förmågor vill vi utveckla hos barnen?

Vi har sett intresse hos barnen då de lagt kroppspussel. Vi pedagoger tycker att det verkar vara ett roligt, stimulerande och utvecklande område. Vi har som syfte att barnen ska skapa sig en förståelse för hur kroppen fungerar och ser ut. Vi har tänkt väva in språkutveckling då vi har många barn i behov av språklig stimulans. 

Hur gör vi?

Vilka metoder, arbetssätt, förhållningssätt, miljö och material använder vi oss av?

Hur dokumenterar vi?

Vem ansvarar?

Vi har tänkt oss regelbundna skogspromenader då vi samlar material m.m i helgupp för att sedan arbeta i mindre grupper rent praktiskt för att lättare få syn på och följa alla barns upplevelser och tankar. Vi ställer frågor för att få igång en diskussion av vad vi har upplevt. Vi är lyhörda och ger utrymme för barnens tankar men vi pedagoger intar också en aktiv roll i vår undervisning.

Vi dokumenterar i unikum och ansvarar alla pedagoger, vi ska ha en dokumentations vägg. 

Frågor till veckoreflektion:

Vad fångar barnens intresse?

Vilket lärande ser vi?

Hur ska vi fördjupa projektet/barnens tankar och frågor (behöver vi stanna kvar eller gå vidare)?

Hur skapar vi tillgänglighet för alla barn?

Vad gjorde vi/hur var vår roll som pedagog?

Blev undervisningen/aktiviteten/erbjudandet som vi tänkt? Varför/varför inte och vilken lärdom tar vi med oss?

 

 

Frågor till halvårsanalys:

Var befinner vi oss nu i relation till målet?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Har vi skapat tillgänglighet för alla barn? Hur/Vad har vi gjort?

Vilken roll har vi som pedagoger haft och vad har det inneburit för barnens lärande?

Vad kan vi utveckla/hur kan vi gå vidare?

 

 

Slutanalys 2020/2021:

Resultat:

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

 

Analys:

Hur uppnåddes målen?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

 

Utvecklingsområden:

Hur går vi vidare?- Nya delmål att arbeta utifrån?

Vad gör vi idag som vi kan utveckla?