👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2020-09-25 09:47 i Sörgärdets skola Älvkarleby
Stormaktstiden
Grundskola 4 – 6 Historia
Den svenska stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia som varade i drygt hundra år, från början av 1600-talet till början av 1700-talet. Arbetsområdet handlar om den spännande stormaktstiden då Sveriges rike växer.

Innehåll

 

Så här arbetar vi:

 • du reflekterar, samtalar och resonerar vid genomgångar och diskussioner
 • du gör arbetsuppgifter, jämför och sammanfattar
 • Vi tittar på filmer tillsammans
 • Vi läser i boken Koll på historia 5och svarar på frågor
 • du kommer att få göra ett skriftligt prov för att visa dina kunskaper

Bedömning

Du visar kunskap genom:

 • Genom att aktivt delta på lektioner
 • Hur du kan jämföra, motivera och resonera i diskussioner och skrivuppgifter.

Det här ska du kunna:

- Ha kunskap om händelser, gestalter och levnadsvillkor under stormaktstiden.

- Anledningen till att år 1611-1718 kallas för stormaktstiden.

- Kunna resonera om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och männsikors levnadsvillkor och handlingar under stormaktstiden.

- Hur Sveriges gränser förändrades under stormaktstiden.

- Kunna använda historiskt källmaterial och dra slutsatser om människors levnadsvillkor samt resonera om källornas användbarhet.

- Kunna undersöka utvecklingslinjer onom historien och se samband mellan olika tidsperioder.

- Kunna resonera om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder. 

- Kunna använda historiska begrepp som tillhör temat. 

- Förklara ord och begrepp relaterade till området

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Stormaktstiden

På väg
E
C
A
Faktakunskaper
Ha kunskaper om händelser, gestalter och levnadsvillkor under stormaktstiden
Du behöver träna vidare på dina faktakunskaper om olika händelser, gestalter och levnadsvillkor under Stormaktstiden
Du har grundläggande kunskaper och kan beskriva kortfattat om händelser, gestalter och levnadsvillkor,
Du har goda kunskaper om olika händelser, gestalter och levnadsvillkor och beskriver dessa utförligt.
Du har mycket goda kunskaper om olika händelser, gestalter och levnadsvillkor beskriver dessa utförligt.
Resonemang
Kunna resonera om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under stormaktstiden.
Du behöver träna vidare på att resonera om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under stormaktstiden.
Du har grundläggande kunskaper kan resonera om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under stormaktstiden på ett enkelt sätt.
Du har goda kunskaper och kan resonera om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under stormaktstiden ett utförligt sätt.
Du har mycket goda kunskaper och kan resonera om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under stormaktstiden ett utförligt sätt.
Dra slutsatser och resonera
Kunna använda historiskt källmaterial och dra slutsatser om människors levnadsvillkor samt resonera om källornas användbarhet.
Du behöver bli säkrare på att kunna använda historiskt källmaterial och dra slutsatser om människors levnadsvillkor samt resonera om källornas användbarhet.
Du har grundläggande kunskaper och kan använda historiskt källmaterial och dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor samt resonera om källornas användbarhet på ett enkelt sätt.
Du har goda kunskaper och kan använda historiskt källmaterial och dra slutsatser om människors levnadsvillkor samt resonera om källornas användbarhet på ett utvecklat sätt.
Du har mycket goda kunskaper och kan använda historiskt källmaterial och dra slutsatser om människors levnadsvillkor samt resonera om källornas användbarhet på ett välutvecklat sätt.
Undersöka och se samband
Kunna undersöka utvecklingslinjer inom historien och se samband mellan olika tidsperioder
Du behöver bli säkrare i att visa upp din fakta i dina svar på frågorna.
Du har grundläggande kunskaper i att undersöka utvecklingslinjer inom historien och på att se samband mellan olika tidsperioder och skriver om detta på ett enkelt sätt.
Du har goda kunskaper i att undersöka utvecklingslinjer inom historien och på att se sambans mellan olika tidsperioder och skriver om detta på ett utvecklat sätt.
Du har mycket goda kunskaper i att undersöka utvecklingslinjer inom historien och på att se sambans mellan olika tidsperioder och skriver om detta på ett välutvecklat sätt.
Resonemang
Kunna resonera om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder
Du behöver träna mer på att läsa och förstå så att du kan ha egna resonemang och se likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder
Du har en grundläggande förståelse för perioden och kan resonera kring likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder på ett enkelt sätt
Du har en god förståelse för perioden och kan resonera kring flera likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder på ett utvecklat sätt
Du har en mycket god förståelse för perioden och kan resonera och ser samband samt flera likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder på ett välutvecklat sätt
Ord och begrepp
Ord och begrepp (olika ord) som du stöter på i ditt arbete
Du behöver träna mer på nya ord och begrepp som är relevanta för temat. Du behöver också prova att använda dem.
Du kan använda och förklara en del av de begrepp som är relevanta för temat.
Du kan använda och förklara många av de ord som är relevanta för temat
Du visar att du har en god förståelse för de ord och begrepp som är relevanta för temat och att du kan använda dem korrekt.