👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt "Natur"

Skapad 2020-09-25 09:52 i Ljusterö förskola Österåker
Förskola
Hur arbetar Ankan med sitt "Natur" projekt?

Innehåll

Lesson study – naturprojekt: Stödredskap cykel 1 & 2, planering

 

Kommun                                       Förskola                                  Avdelning Ankan

Österåker                                                                           

 

Varför? Mål samtolkning

 

Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik.

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande.” Lpfö 18.

Det rådande läget bidrar till att vi försöker vara ute så mycket så möjligt. Vi passar på att besöka vår fantastiska skog extra mycket samt arbeta med vårt ”naturprojekt”.

 

 

 

Samplanering                    

­­­­­­­­­_____________________________________________________________________________________________________

Vad? (innehåll)

Vi går till ”vår skog” och kopplar våra olika aktiviteter till texten ovan.

 

·       Vi utmanar barnens motorik genom att ta oss fram i skogen.

·       Vi har sångsamling och sjunger sånger med teckenstöd.

·       Vi provar naturvetenskapliga experiment tex ”flyta-sjunka”.

·       Vi arbetar med matematik i skogen.

·       Vi följer årstiderna i skogen. (Dadda trädet)

·       Vi övar på att ”bara vara” i skogen (mindfulness).

·       Vi gräver ner en bräda med skräp. Vad händer med skräpet? Ska skräpet vara i skogen?

·       Babblar-kurragömma

·       Trollet Tittut bor i skogen

 

 

___________________________________________________________________________________________________

Hur? (form)

Vi går med vagnar till skogen. Har fruktstund sedan får barnen följa en pedagog som går längst fram, en pedagog går längst bak. Pedagogerna räknar in barnen under aktivitetens gång och har en särskild rutin gällande detta.

 

 

___________________________________________________________________________________________________

Vem? (aktör)

 

Pedagoger har ibland en målstyrd lärandesituation i skogen tillsammans med barnen. Pedagogen följer också barnens intressen för att fånga upp barnens spontana lärande.

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

När? (dag och tid)

Förmiddagar, dagar varierar (mån, tors eller fre).