👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstaskolan Biologi - växter år 4

Skapad 2020-09-25 09:48 i Årstaskolan Uppsala
Boken om biologi kap 2 - Växter
Grundskola 4 Biologi
Vi startar upp kapitel 2 i Boken om biologi som handlar om växter. I kapitlet får du lära dig: - varför växter ser ut som de gör. - om växternas livscykel. - hur växter kan sorteras. - vilken nytta vi kan ha av växter i vår vardag. - om växter i myter, sagor och konst.

Innehåll

Det här ska du lära:

- olika livsmiljöer

- växternas sorteringssystem

- en växt uppbyggnad

- växter i vardagen

 

Så här ska du få göra:

- Läsa, diskutera och arbeta i arbetsboken.

- Läsa om olika växters betydelse för människan.

- Studera samma träd under alla fyra årstider och se dess skiftningar i färg och kunna förklara varför. 

 

 

Så här ska du få visa: 

- genom diskussioner och förhör ska du få möjlighet att använda dig av de nya begrepp du lär dig.

- genom fältstudier ska du dokumentera och samtala om det du lärt och upptäckt.

- genom att svar på smådiagnoser "Kan du det här?" i arbetsboken.

 

Dessa förmågor kommer att tränas:

- Du kan samtala om växter i naturen, om ekologisk hållbarhet mm

- Du kan genomföra enkla fältstudier och använda utrustning.

- Du ska ha kunskap om biologiska sammanhang.

- Du ska kunna förstå hur människan är beroende av naturen.

- Du ska kunna förstå organismernas anpassningar till olika livsmiljöer.

- Du ska kunna några viktiga naturvetenskapliga upptäckter.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6