👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogsgrupp onsdagar

Skapad 2020-09-25 09:55 i Björkhaga förskola Örebro
Förskola
Den här terminen kommer barn födda 2015 från Blåsippan och Vitsippan gå till skogen och närområden omkring. Vi vill utveckla barnens fantasi, kreativitet, hälsa och välbefinnande, motorik, teknik och även arbeta med språk och matematik, samt förståelse djur och natur.

Innehåll

Vad

Barn från Vitsippan och Blåsippan går tillsammans ut i skogen och närmiljön och tillsammans med pedagogerna upptäcker och utforskar miljön. Vi vill väcka deras nyfikenhet och utöka deras kunskaper kring olika områden. 

Vem / Vilka

Barnen samt  pedagoger.

Hur

Vi utgår från barnens önskemål till vilken plats dom vill besöka. När vi kommer fram samlas vi och sjunger tillsammans en startsång. Äter frukt och går igenom vad som skall hända i skogen. barnen har sedan fri lek tillsammans med pedagogerna som är medupptäckare och även ibland med i leken. Vi tycker det är viktigt att lyssna på barnens funderingar, frågor och tankar och tillsammans har vi olika problemlösningar. Vi avslutar alltid med att titta och gå igenom dokumentationen och tillsammans med barnen tittar på bilder vad som har hänt i skogen sedan avslutar vi med ett uppdrag som bygger på läroplansmålen innan vi går tillbaka till förskolan. Materialet vi använder oss av är penna, block, läsplatta och naturmaterial som finns i skogen.

Mål.

Vårt främsta mål är att barnen skall utveckla förståelse för djur och natur, samt förbättra sin hälsa och stimulera sin fantasi och lusten att leka och lära och upptäcka, samt utveckla sin förståelse för matematik och teknik och språk

.

Var

Skogen och närmiljön.

När

Onsdag förmiddag klockan 9.30.

Varför

Vi vill att barnen skall känna till att det finns olika miljöer i vårat närområde. Att de ska känna sig trygga att vara i skogen, parker och andra områden i närheten av förskolan. Vi vill att barnen ska kunna använda sin kreativitet och fantasi. Naturen  erbjuder material som vi kan använda oss utav för att väcka barnens intresse för naturen. Där finns allt material för barnen att uppnå sina läroplansmål.

 

Dokumentation

Vi tar med ipaden till skogen och dokumenterar barnens aktiviteter som vi publicerar till vårdnadshavarna på Unicum. I skapande aktiviteter använder vi naturmaterial på plats eller tar med oss till förskolan, som vi sedan sätter upp på väggen som en dokumentation för barnen och även vårdnadshavarna som ser detta på unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18