👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sinnen-känsel

Skapad 2020-09-25 10:22 i Skarsjö förskola Norrtälje
Förskola
Små barn är "förprogrammerade" att utforska och upptäcka världen med sina sinnen. Syftet med temat är att väcka barnens nyfikenhet och utforskande med hjälp utav de olika sinnena.

Innehåll

1. MÅLOMRÅDE

Vad ska barnen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen? 


SYFTE

Syfte med temat ”Sinnen” är att väcka barnens nyfikenhet och utforskande med hjälp utav sina olika sinnen och material.

 

Mål ur Lpfö 18:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

 

 • Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.
 • Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

 

Barnens intressen, initiativ och behov:

Barnen visar intresse för att utforska olika sinne och material. 
Genom våran inomhus sandlåda vill vi utveckla barnens kunskap om deras olika sinnen.

 

Specefika mål

Förståelse: 

Vi vill ge barnen förståelse för sina olika sinnen. Vi börjar med känsel.

 

Förmågor: 

Genom olika material vill vi väcka barnens nyfikenhet och utforskande genom deras fem sinnen.

 

Begrepp:

De olika sinnena, känsel, hörsel, syn, lukt och smak. 

Arbetslagets förhållningssätt:

Vara medforskande pedagoger tillsammans med barnen genom att skapa nya spännande material för barnen att utforska. 

 

2. Utvärdering

Hur vet vi att vi nått våra mål när temat är avslutat?

 

kriterier: 

När de känner sig trygga och uppvisar nyfikenhet när nytt material presenteras. Och uppskattar gemensamma material.

 

Utverderingssätt:

Genom att observera barnen i deras lek

Genom reflektion varje vecka samt analys när temat är avslutat.

 

3. Aktivitetsplan

Hur ska vi börja? ...Och hur skulle vi kunna fortsätta? Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang? 

Aktiviteter:

 • Vi börjar med att introducera olika känsel material ex sandpapper, pasta, ris, tyg, strävt mm.
 • Göra slice som barnen får utforska.
 • Dega med trolldeg
 • Göra marackas
 •  Spela instrument
 • smaka på surt, salt, sött mm
 • Göra doft påsar

 

Formativ uppföljning:

Fotar barns aktiviteter samt antecknar barnens uttryck. Vi reflekterar kring detta på reflektionen.

 

Lärmiljö:

Temat kommer att lyftas fram i barnens lärmiljö.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18