👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 4 TE18

Skapad 2020-09-25 10:28 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Matematik
Översiktsplanering för kursen. Mindre justeringar kan förekomma i OneNote.

Innehåll

Vecka Tisdag (75 min) Torsdag (80 min) Fredag (160 min) Kommentar
34     Introduktion: Kursplanering, upplägg, kunskapsutvärdering, OneNote, kunskapsmatrisen, kursprov, REPETITION av Ma3c  
35 Kapitel 1: Trigonometri, trianglar, formler 8-14 Trigonometriska identiteter, addition och subtraktion för sin och cos, formler för dubbla vinkeln 15-25 Support och reflektion  
36 E-prov                           Trigonometriska ekvationer, ekvationer som omformas med formler 33-39 Tillämpningar och problemlösning 40-49 Bevis och bevismetoder 26-32  
37 E-prov                           Kapitel 2: Trigonometri och grafer, sinus- och cosinuskurvor 50-57 Förskjutna kurvor, ekvationen för en sinusformad kurva, kurva för y=tan x, 58-64 Kurvan y=a sin x + b cos x, radianbegreppet 65-71  
38 E-prov                           Cirkelsektor och radianer, trigonometriska derivator 72-76 Kedjeregeln, derivatan av sammansatta funktioner 77-79 Tillämpningar och problemlösning 80-97                E-prov  
39 Repetition Repetition Repetition  
40 Repetition Kunskapsutvärdering: Kapitel 1-2 Lösningsförslag, prov kapitel 1-2  
41 Kapitel 3: Derivator och integraler. derivator och deriveringsregler (repetition), derivatan av en produkt (produktregeln), derivatan av en kvot (kvotregeln) (härleds från produktregeln), exponential- och logaritmfunktioner, sid 98-112 Återlämning av prov. Samband mellan förändringshastigheter, grafer och derivator, sid 113-119 olika typer av grafer, kurvor och asymptoter, sid 113-127  
42 E-prov                           differentialekvationer, matematiska modeller, 128-133 Problemlösning med differentialekvationer Integraler och primitiva funktioner, sid 134-137  
43 E-prov                           grafiska metoder, areor mellan kurvor, sid 138-145 integraler och areor, sid 146-149 Repetition och problemlösning                         E-prov  
44        
45 Integraler och storheter, sannolikhetsförderlning, 150-159 tillämpningar och problemlösning, sid 160-164 Rotationsvolymer, 165-170  
46 E-prov                           Repetition och problemlösning Repetition och problemlösning Kunskapsutvärdering: Kapitel 3  
47 Kapitel 4: Komplexa tal. införandet av de komplexa talen, det komplexa talplanet, sid 183-188 Konjugat, absolutbbelopp och de fyra räknesätten, komplexa tal som vektor, sid 190-197 Återlämning av prov. Komplexa tal på polär form, multiplikation och division på polär form, sid 199-207  
48 E-prov                           Avläsa och rita i det komplexa talplanet, komplexa tal i potensform, eulers formel, sid 208-217 polynomekvationer, andragradsekvationer, polynomdivision, sid 218-224 faktorsatsen, polynomekvationer av högre grad, sid 225-231  
49 E-prov                           Repetition och problemlösning hela kursen Repetition och problemlösning hela kursen Repetition och problemlösning hela kursen.  
50 Digitalt prov, hela kursen, självrättande Repetition och problemlösning hela kursen Repetition och problemlösning hela kursen  
51 Repetition och problemlösning hela kursen Repetition och problemlösning hela kursen Skriftligt prov, fullständiga svar, hela kursen  
52 Lösningsförslag kursprov. Kursavslutning