👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering 1 - IndVal 20-21

Skapad 2020-09-25 10:24 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Programmering
Översiktsplanering för kursen.

Innehåll

Programmering 1 

 

Kursplaneringen nedan innehåller en grovplanering av kursen. Framförallt är det ordningen som är viktig, tidsangivelsen är ungefärlig och kommer sannolikt variera något. Kursen kommer avslutas med en slutuppgift. I år kommer vi ha en egen OneNote till kursen där förklaringar skrivs, länkar till repl.it kommer även finnas så att ni efterhand kan se koden som skrivs.  

 

Under kursens gång kommer ni löpande göra ett antal inlämningsuppgifter. Dessa bedöms alltid på lägst E-nivå men även högre omdömen förekommer där det är möjligt. Slutuppgiften inkluderar alla betygssteg. 

 

Precis som i andra kurser kan det vara viktigt att finna information på andra platser än lektionsanteckningarna. Om externa källor används för att klara inlämningsuppgifter är det viktig att ange källa till den funna informationen, detta sker genom att göra en kommentar i koden med länk till den källa som använts. Plagiat bestraffas hårt, aktuell uppgift kan inte bedömas och det inträffade rapporteras till rektor. Vid upprepad plagiering eller fusk kan det beslutas att du måste läsa om hela kursen Detta skulle innebära att du får läsa om hela kursen nästa år. Alltså, det jag vill att ni förstår i detta sammanhang, fuska inte! 

 

 

Tid (veckor) 

Innehåll 

Kommentar 

1-2 

Introduktion av programmering i Python med hjälp av Zifro 

 

3 

Introduktion av programmering med Python 

Repetition av grunderna i programmering som ni lärt er med hjälp av Zifro 

 • Beräkningar med de fyra räknesätten samt rest vid division. 

 • Villkorssatser 

 • Repetitionssatser (loopar) 

 • Bryta och fortsätta loopar (break och continue) 

 • Inmatning 

 • Utmatning 

 • Jämförelseoperatorer 

 

Inlämning: Coola glajjor och Collatz förmodan (E) 

 

2 

Fortsättning av grunderna i programmering 

 • Funktioner 

 • Enkel felhantering 

 • Stränghantering 

 

Inlämning: Rövarspråket (E-C) 

 

4 

Mer om funktioner 

 

Fälthantering 

 • Skapa fält (array) 

 • Skriva till  

 • Lägga till 

 • Ta bort och ersätta värden 

 • Söka 

 • Sortera 

 

Inlämning: Enkel handlingslista och bankprogram (E-C) 

 

2 

Planeringsverktyg: 

 • Pseudokod 

 • Flödesdiagram 

 

4 

Slump 

 • Heltal 

 • Flyttal 

 • Från listor 

 

Inlämning: Panelplacering (E-A) 

 

4 

Grafisk representation (diagram) 

 

Inlämning: Galtonbrädan med stapeldiagram (E-C) 

 

2 

Ett nytt programmeringsspråk (C++ eller java) 

Inlämning: Datum på olika format (E-A) 

 

4 

Sammanfattning och repetition 

 

Det som finns kvar 

Slutuppgift