Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Harens introduktionsplanering

Skapad 2020-09-25 10:29 i 183401 Förskolan Lilla Skogen Stockholm Farsta
Förskola
Vi har många nya barn i gruppen och tre olika åldersgrupper. Det primära är att implementera rutiner och fokusera på värdegrundsfrågorna så att alla i gruppen kan känna sig trygga.

Innehåll

Syfte med förskolans introduktion:

 

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar."

Läroplan för förskolan, lpfö18 s.7

 

 

Vad: 

Efter inskolningsperioden fokuserar vi på att introducera rutinerna för barnen. Vi ska förmedla ett förhållningssätt som genomsyrar all verksamhet på Haren. Vi ska arbeta för att barnen får möjlighet att lära känna varandra och att alla kan känna sig trygga i miljön.

Vi pedagoger observerar hur barnen interagerar med varandra i miljön. Vad behöver förändras? Vad fungerar bra?

Vi gör en kartläggning av barnens intressen och kunskaper.

Hur:

Vi arbetar i varierade smågrupper för att barnen ska lära känna varandra och lära sig att samarbeta med olika kamrater.

Vi introducera miljöerna och materialet för barnen. Vi ska göra en trygghetsvandring på avdelningen.

Vi observerar och dokumenterar hur barnen interagerar i miljön och vilka möten uppstår.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
    Lpfö 18
  • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: