Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ägget- bygg en farkost

Skapad 2020-09-25 10:34 i Hästhagenskolan Lerum
Grundskola 4 – 5 Teknik
Bygg en farkost som skyddar ägget från att spricka vid ett högt fall.

Innehåll

Rädda ägget

 

Konstruera en farkost som gör det möjligt att släppa ett ägg från

3 meters höjd utan att det spricker.

 

Farkosten får vara max 30x30cm och måste gå att öppna på

10 sekunder.Enskild planering

Dator, vitt papper, penna och sudd

 

 1. Berätta om din idé.

Hur ska den se ut?

Varför kommer ditt ägg att hålla?

 

 1. Rita minst 2 skisser på din farkost, ur olika vinklar.

Fota och lägg in skisserna i ditt dokument.

 

 1. Berätta vilka material du kommer behöva.

Varför dessa material?

Vilka egenskaper har dina material?Dags att konstruera!

Glöm inte att ta kort under arbetets gång och lägg in i ditt google dokument.

 

Priser i tävlingen:

 

 

 • Smartaste lösningen

 • Designen

Matriser

Tk
Konstruktionsuppgift - rädda ägget

Under denna uppgift har vi arbetat med följande delar från det cetrala innehållet i teknik åk 4-6:

 • Tk  4-6   Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Tk  4-6   Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6   Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6   Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6   Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
Ej visat tillräcklig förmåga
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Genomföra arbeten
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Formulera och välja alternativ
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: