Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar företagsidé HT20

Skapad 2020-09-25 10:43 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Företagsekonomi
Hållbart företagande blir mer och mer viktigt i samhället. I AO2 kommer du att få jobba fram en affärsidé med utgångspunkt från FN: globala mål. Resultatet av arbetet kommer att bli en omfattande marknadsplan som innehåller marknadsplanering baserad på marknadsundersökningar samt omvärldsanalys.

Innehåll

Materialet i arbetsområdet Hållbar företagsidé läggs kontinuerligt upp i kursrummet på Teams.

Förutsättningar; 

Ni jobbar i par!  Välj med omsorg! 

Slutinlämning av ert arbete. Fredag v 49 27/11

Muntlig redovisning v 50 i små grupper  

Arbetsområdet kommer att slutföras med en opponering v 51.

 

 

 

Uppgifter

 • Marknadsplan på hållbar affärsidé

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
  För  -
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion.
  För  -
 • Marknadsföring i form av omvärldsanalys och olika verktyg för värdeskapande processer.
  För  -
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation.
  För  -
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
  För  -

Matriser

För
Hållbar affärside (HT20)

F
E
C
A
Innebörden av begrepp inom företagsekonomiska begrepp
Ett antal relevanta begrepp behandlas och redogörs för.
Eleven når ej kunskapsmålet
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom företagsekonomin
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom inom företagsekonomin
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom företagsekonomin
Teorier och modeller
Centrala modeller ska behandlas såsom CSR, SWOT, 4P, segmentering, EFI – analys, Porter, positionering
Eleven når ej kunskapsmålet
Med hjälp av enkla teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang. Eleven värderar med enkla omdömen teoriernas och modellernas användbarhet
Med hjälp av komplexa teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang. Eleven värderar med nyanserade omdömen teoriernas och modellernas användbarhet
Frågeställningar, Insamling och källkritik
Informationens trovärdighet ska bedömas
Eleven når ej kunskapsmålet
Eleven formulerar med viss säkerhet enkla frågeställningar, samlar i samråd med handledare in information från olika källor och gör en enkel bedömning av informationens trovärdighet
Eleven formulerar med viss säkerhet frågeställningar, samlar efter samråd med handledare in information från olika källor och gör en välgrundadbedömning av informationens trovärdighet
Eleven formulerar med säkerhet komplexa frågeställningar, samlar efter samråd med handledare in information från olika, även mer avancerade, källor och gör en välgrundad och nyanserad bedömning av informationens trovärdighet
Sammanställning och slutsatser
Marknadsplanen har en röd tråd och hela arbetet knyter an till hållbar affärsidén för det behandlade företaget.
Eleven når ej kunskapsmålet
Eleven sammanställer informationen, för enkla resonemang och drar enkla slutsatser
Eleven sammanställer informationen, för välgrundade resonemang och drar välgrundade slutsatser
Eleven sammanställer informationen på ett strukturerat sätt, för välgrundade och nyanserade resonemang och drar välgrundade och nyanserade slutsatser
Bedömning egen förmåga
Har läraren en coachande eller stödjande funktion? Har eleven lämnat in arbetet i tid? Är eleven aktiv på lektionerna?
Eleven når ej kunskapsmålet
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav
Relevant teknik för kommunikation och presentation
Forms / Excel, Drive, Teams, Unikum, PowerPoint
Eleven når ej kunskapsmålet
Eleven behärskar med hjälp från handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation
Eleven behärskar självständigt relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation
Eleven behärskar självständigt relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation
Opponering
Deltar i samtal och ger argument för sina ståndpunkter
Eleven når ej kunskapsmålet
Argumenten är enkla
Argumenten är välgrundade
Argumenten är välgrundade, nyanserade, och diskuteras ur olika perspektiv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: