👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekar, utevistelse och sport på fritids

Skapad 2020-09-25 10:49 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola 2
Kristallens fritids erbjuder lekar, utevistelse och sport på eftermiddagarna.

Innehåll

Vi på kristallens fritids kommer i oktober och november att fördjupa oss i lekar, fysiska aktiviteter och utevistelser på fritids.

 • På skolgården kommer vi varje dag att erbjuda olika lekar så som "1,2,3 rött ljus", "under hökens vingar kom" och "dunken".
 • På onsdagar går vi på utflykt till ängen som ligger i skolans närhet. Där spelar vi frisbee och fotboll men leker också spontant i skogsdungarna. Vi kommer att leka leken "General och spion" och försöka få med oss alla barn på det. Även vi pedagoger kommer vara med i leken. Vi kommer också att använda oss av naturkort och spela naturbingo. I samband med onsdagarnas utflykter pratar vi även med barnen om allemansrätten och vikten att ta hand om vår natur.
 • Vi fortsätter med idrottsfritids varje torsdag. Det är både ute och inne aktiviteter. bl. a, bollekar och andra lekar
 • Övriga dagar erbjuder vi idrott ute, tex. ute schack, fotboll, innebandy, basket, pingis samt tennis. Vi spelar även pingis, schack och biljard inomhus.
 • Just dance erbjuds på fredagseftermiddagarna inomhus.
 • Vi kommer att öppna upp vårt extra rum för rekreation och lugna aktiviteter så som läsning och vila.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -