👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högkulturerna och Antiken

Skapad 2020-09-25 11:00 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 0 Historia
Under v. 40- 43 kommer vi att arbeta med historia. Vi kommer titta på högkulturerna och på antiken, med fokus på det antika Grekland. Vi ska läsa om hur det antika Grekland utvecklades och hur det var att leva i det antika Grekland. Det finns ett talesätt som säger ”redan de gamla grekerna”. Talesättet kommer ifrån att det fanns idéer i det antika Grekland som finns kvar än idag. Vad är det vi har ärvt från det antika Grekland? Det ska vi titta på. Vi ska framförallt arbeta med att göra jämförelser och dra slutaster av dem.

Innehåll

LPP - Högkulturerna och antiken med fördjupning om antika Grekland

 

Innehåll:

 

Under v. 40- 43 kommer vi att arbeta med historia. Vi kommer titta på högkulturerna och på antiken, med fokus på det antika Grekland. Vi ska läsa om hur det antika Grekland utvecklades och hur det var att leva i det antika Grekland. Det finns ett talesätt som säger ”redan de gamla grekerna”.  Talesättet kommer ifrån att det fanns idéer i det antika Grekland som finns kvar än idag. Vad är det vi har ärvt från det antika Grekland? Det ska vi titta på. Vi ska framförallt arbeta med att göra jämförelser och dra slutaster av dem.

 

Syfte:

·         Du ska få kunskaper om historiska begrepp

·         Du ska få kunskaper om antiken, epokens typiska drag och betydelse för vår tid.

·         Du ska få en förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar.

·         Du ska få göra jämförelser och resonera kring samhällsförändringar över tid.

 

Nyckelbegrepp: stadsstater, kolonier, demokrati, hierarki, ideal

                            jämföra, likheter-skillnader, fördelar-nackdelar, motivera

 

Arbetssätt:

 

Vi kommer att ha föreläsningar, se faktafilmer, läsa i läroboken och arbeta med olika arbetsuppgifter med fokus på att göra jämförelser.

 

Arbetsmaterial:

 

Läroboken i historia. Högkulturerna s.17-50, Antiken s. 51-72.

Anteckningar från lektionerna

Arbetsuppgifter

 

Utvärdering:

 

Du kommer få visa dina kunskaper vid ett skriftligt prov v. 43.

7D skriver prov torsdagen den 22/10.

7A, 7B, 7C skriver prov fredagen den 23/10.

 

Planering:

 

v.40 Introduktion. Högkulturerna. Antika Greklands framväxt.

 

v. 41 Aten demokratins vagga. Aten-Sparta.

 

v.42 Arvet efter grekerna (idrott, filosofi, vetenskap och teater). Öva på att skriva jämförande text.

 

v.43 Alexander den store. Repetition. Skriftligt prov.

 

 

 

Kunskapskrav: Antika Grekland

 

                            E 

                         C 

                     A 

Du har grundläggande kunskaper om händelser, förhållanden och personer i det antika Grekland.  

Du har goda kunskaper om händelser, förhållanden och personer i det antika Grekland.  

Du har mycket goda kunskaper om händelser, förhållanden och personer i det antika Grekland.  

Du visar dina kunskaper genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang genom att göra jämförelser av likheter och skillnader t.ex. mellan Aten och Sparta, kvinnor och män och /eller demokratin i antikens Aten och dagens Sverige. Du ska också kunna dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser av dina jämförelser.   

Du visar dina kunskaper genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang genom att göra jämförelser av likheter och skillnader t.ex. mellan Aten och Sparta, kvinnor och män och/eller demokratin i antikens Aten och dagens Sverige. Du ska också kunna dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser av dina jämförelser.

Du visar dina kunskaper genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang genom att göra jämförelser av likheter och skillnader t.ex. mellan Aten och Sparta, kvinnor och män och/eller demokratin i antikens Aten och dagens Sverige. Du ska också kunna dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser av dina jämförelser.

Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt använda historiska begrepp.  

Du kan på ett i relativt väl fungerande sätt använda historiska begrepp.  

Du kan på ett väl fungerande sätt använda historiska begrepp. 

 

Lycka till!