Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi: Bergsområden

Skapad 2020-09-25 11:01 i Hällaryds skola Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Biologi
I det här arbetsområdet får du lära dig mer om naturtypen Bergsområden. Du lär dig om hur djur och växter anpassar sig för att klara av att leva på hög höjd. Du lär dig om däggdjur.

Innehåll

Kursplanens syfte

 

Konkretisering av syfte

I det här arbetsområdet ska du få lära dig om:

 • hur naturen förändras med höjden
 • hur djur och växter anpassar sig för att klara livet på hög höjd
 • hur djur och växter anpassar sig för livet i de svenska fjällen
 • hur djur och växter gör för att överleva i kallt klimat
 • fakta om däggdjur
 • artnamn på växter och djur som lever i bergsområden

Arbetssätt / Undervisning

Under detta tema kommer du att:

 • arbeta med faktatexter från olika källor, t ex läroboken "Puls Biologi Naturen" och olika faktaböcker
 • lyssna på genomgångar
 • titta på filmer samt diskutera dessa
 • delta i samtal och diskussioner
 • träna artnamn genom att bla spela memoryspel
 • arbeta enskilt, i par, i grupp och i helklass
 • befästa kunskaper genom att arbeta med frågor som är kopplade till innehållet i texter , filmer och samtal

 

Bedömning / Dokumentation

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • delta i samtal och diskussioner
 • söka och använda vetenskaplig information
 • använda ord och begrepp som hör till arbetsområdet
 • kunna namnge arter som lever i bergsområden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Matris Biologi

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
Du klarar nivå 1 med stöd och hjälp.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Söka information
Du klarar nivå 1 med stöd och hjälp.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Använda information
Du klarar nivå 1 med stöd och hjälp.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Biologiska sammanhang och begrepp
Du klarar nivå 1 med stöd och hjälp.
Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett välutvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: