👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ångelstaskolan, åk 1, NO, däggdjur

Skapad 2020-09-25 11:03 i Ångelstaskolan Uppsala
Vi kommer att jobba med däggdjur under en femveckorsperiod.
Grundskola 1 Bild NO (år 1-3) Svenska
Nu är det dags att studera naturen nära dig lite närmare! Vad är ett däggdjur? Vad finns det för däggdjur nära där du bor? Hur lever och överlever de i naturen? Hur blir de fler? Vi ska ta reda på hur de olika djuren gör för att skaffa mat när snön fallit. Hur de bor och lever. Häng med ut i naturen!

Innehåll

Mål till eleven

Du ska...

 • känna till begreppen däggdjur och växtätare.
 • känna till några däggdjur i närmiljön som älg, rådjur, hare och ekorre. 
 • känna till hur några däggdjur lever. 
 • kunna något eller några däggdjurs anpassningar till olika årstider 
 • känna till hur du kan se spår av däggdjur i din närmiljö. 
 • skriva nyckelord i en faktatext om ett däggdjur.
 • delta aktivt i de olika aktiviteterna.
 • skapa bilder med naturmaterial och efter enkla instruktioner..

Undervisning

Under lektionerna kommer vi att:

 • ha muntliga genomgångar.
 • ha samtal i grupp om titta på faktafilmer om däggdjur.
 • läsa fakta om däggdjur.
 • skriva fakta om däggdjur.
 • lära oss hur man känner igen spår av däggdjur.
 • arbeta med bilduppgifter.
 • se filmer om däggdjur.

Bedömning

I ditt arbete kommer jag att bedöma din förmåga att...

 

 • delta aktivt i samtal och diskussioner .
 • känna till begreppen däggdjur och växtätare.
 • känna till några däggdjur i närmiljön som älg, rådjur, hare och ekorre. 
 • känna till hur några däggdjur lever. 
 • kunna något eller några däggdjurs anpassningar till olika årstider 
 • känna till hur du kan se spår av däggdjur i din närmiljö. 
 • skriva nyckelord i en faktatext om ett däggdjur.
 • att aktivt delta i bildframställning.

Du ska få visa vad du kan genom...

 • att delta i samtal och diskussioner på lektionerna.
 • att skriva nyckelord i tankekartor gemensamt och individuellt.
 • bilduppgifter.
 • läsförståelsefrågor.
 • att du får muntliga frågor att besvara i slutet av lektionerna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • får möjligheter att arbeta ämnesövergripande
  Gr lgr11
 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3