👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 1 VT

Skapad 2020-09-25 11:16 i Lagga skola Knivsta
I Favorit matematik kommer du träna matematiska metoder, mönster och begrepp, lösa problem och resonera matematik.
Grundskola 1 Matematik
Vi kommer att jobba med Favorit matematik. Du kommer att få arbeta och befästa matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer. Det kommer även att ges många tillfällen till att resonera matematik; enskilt, och i par och tillsammans med alla dina kamrater.

Innehåll

Vad du ska lära dig

 • Addition och subtraktion 0-20
 • Strategier för problemlösning
 • Mäta med linjal, egna mått och enheten centimeter
 • Fyrhörning, triangel och cirkel
 • Punkt, linje och sträcka
 • Symmetri
 • Dubbelt och hälften
 • Jämna och udda tal
 • Ental och tiotal
 • Talen 0-100
 • Talföljder
 • Klockan hel- och halvtimmar

 

Så här ska vi arbeta

 • Arbeta i Favorit matematik, både enskilt, i par och i helklass
 • Laborativa övningar
 • Diskutera och resonera matematik
 • Befästa och resonera runt begrepp
 • Möta och lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp
 • Digitala verktyg såsom pedagogiska appar och filmer

 

Du kommer att bli bedömd på följande sätt

 • Skolverkets bedömningsstöd i matematik (grundläggande taluppfattning)
 • Prov kopplade till Favorit matematik
 • Skolverkets diagnosverktyg Diamant
 • Formativ bedömning av det fortlöpande arbetet