👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetspass

Skapad 2020-09-25 11:17 i Lingenässkolan A Kristianstad
Grundsärskola 4 – 6 Kommunikation Verklighetsuppfattning
Några lektioner i veckan har varje elev "arbeta" på sitt schema.

Innehåll

Konkretiserat mål:

Du ska få lära dig:

 • Antalsuppfattning 0-5
 • Likheter och olikheter
 • Ord och hur ord kategoriseras, både på Svenska, Arabiska och med tecken.

Undervisning:

Du har tre arbetslådor, som är uppmärkta med siffrorna 1 - 2 - 3, i lådorna finns material som du ska arbeta med i lådornas turordning, ibland alla tre, ibland en eller två. Materialet kommer att varieras utifrån vad just du behöver arbeta med. Du kommer att ha vuxenstöd bredvid dig när du arbetar. Widgit kommer att

Du kommer att få:

 • Träna dig på siffror och antalsuppfattning inom talområdet 0-5
 • Träna på begreppen, lika - olika
 • Träna på ord med hjälp av tecken.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckas på olika sätt.
  KOM  4-6
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  4-6
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras och kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  4-6
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  4-6