👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höstterminens musik för årskurs 4

Skapad 2020-09-25 11:26 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola F – 9
Utveckla konstnären inom dig med svängiga rytmer och det instrument du är mest nyfiken på!

Innehåll

Vad ska du lära dig? (Undervisningens innehåll)

 • Sång
 • Ackordspel
 • Improvisation
 • Musikens påverkan: artistens och genren
 • Lucia
 • Melodispel på gitarr eller keyboard (valfritt)

Varför ska du lära dig det här? (Syfte)

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Hur ska vi göra? (Lektionsupplägg)

 • Sång: Ni delar in er i grupper och väljer låtar utefter lärarens tillsyn och rekommendationer.
 • Ackordspel: Ni får själva välja bland olika exempel på populärmusik-låtar och sen träna självständigt vid keyboards med hörlurar. I början och under lektionens gång möts vi upp och vidareutvecklar oss.
 • Improvisation: Vi tränar olika namngivna rytmer som till exempel "umpa-lumpa"  eller "da-nsa tan-go" till olika låtar och sen får ni själva välja i vilken ordning och på vilka toner eller ackord ni spelar vilken rytm.
 • Musikens påverkan: du får välja en artist du känner påverkar eller har påverkat dig på något sätt och sen reflektera över vilken inverkan den hade på dig och sen vad du tycker kännetecknar den genren artisten rör sig inom.
 • Lucia: vi övar lucia-sånger tillsammans genom att repetera och lyssna in varandra med hjälp av mig, fröken, men också med hjälp av er som grupp och så piano-kompet till förstås.
 • Melodispel: Ni får välja en melodi på antingen:

Piano: Ni får spela till ett program som heter Easy Piano Tutorials på youtube där ni själva får välja den melodi ni vill lära er. I den låt du valt kan du sedan sänka tempot och välja svårighetsnivå. Spela enbart på pianot med höger hand.

Gitarr: Ni får spela melodier från olika musikstilar på gitarrens strängar.

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att (bedömning)

Sång: Sjunga i grupp till original-sången med text till. 

Ackordspel: Vara delaktig och aktiv under lektionen: svara på frågor, praktiskt visa att du förstår samt spela på låten du valt.

Improvisation: vara delaktig och aktiv under lektionen: praktiskt visa att du förstår, pröva och ompröva genom att lyssna in låten och mina direktiv

Musikens påverkan: du gör som en plansch på ett A3-papper med bilder och text där du skriver meningar eller punktlistor om artisten och genren. Vid redovisningen kommer ni att muntligt få berätta om det ni lärt er och vad artisten betyder för er. Försök att beskriva dina känslor och generella uppfattningar om artisten och hur detta kan kopplas till musikstilens image. De som vill kan få sätta upp sin plansch i all-rummet innanför skol-bibliotekets fönster.

Lucia: aktivt delta i sång, sjunga som om du menar det låten handlar om och försöka härma melodins tonläge.

Melodispel: spela melodin på valt instrument. Försök att spela den med inlevelse, till exempel svagt för att det är en vaggvisa eller skarpt för att det är en melodi från en rock-låt och med gott flyt.

Det här ska du kunna

Enligt LGR 11:

I årskurs 4–6

Musicerande och musikskapande

 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
 • Musikframföranden.

Musikens sammanhang och funktioner

 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang. 
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Arbetsmaterial

 • Instrument i musiksalen.
 • Whiteboard-penna att markera till exempel ackord eller på vilket band på gitarren-halsen med.
 • Musikarrangemang.
 • Förenklade notbilder i färg, form, noter eller bokstäver.
 • Stöd-komp från mig eller spel till en anpassad version av original-låten.
 • Musikprogram.
 • Penna och sudd.

 

Matriser

Kunskapskrav musik åk 1-6

F (insats krävs)
E
C
A
Delta i gemensam sång
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Spela & ackompanjera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Timing
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
Skapa musik
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Resonera om musicerande
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Upplevelser och påverkan av musik
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikaliska karaktärsdrag
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Musikaliska instrument
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.