👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna-Bobbo-Rörelser

Skapad 2020-09-25 11:40 i Harplinge förskola Halmstad
Förskola
Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva och hur det kan kopplas till hälsa och välbefinnande. Med hjälp av Bobbo (som står för bl a rörelser) skapar vi tillsammans dessa möjligheter genom film, musik, hinderbanor, utflykter, tallriksmodellen och mycket mer.

Innehåll

Vi använder oss av DIA-modellen (Delaktighet, Inflytande och Ansvar). DIA-modellen ger barnen ett reellt inflytande över arbetssätt, arbetsformer och verksamhetens innehåll. Den möjliggör att man ser helheten i förskolans uppdrag och att följa läroplanens intentioner samtidigt som verksamheten kvalitetssäkras.

Varför?

Humlan har många nya barn och de är små. De har redan en relation till Babblarna och visar stort intresse för dem. Att koppla en figur, i detta fall Bobbo, till aktivitet är lättare för barnens förståelse för RÖRELSER som just Bobbo står för.

 Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter [..]. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande

Mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

- motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

Utvärderingsbart mål:

I maj 2021 har alla barn på Humlan fått möjlighet att fördjupa sig i Babblare och vad några utav dem står för.

Målkommunikation och handlingsplan:

Genom den fysiska Babblare visar pedagogerna samt samtalar om dem och vad var och en av dem står för. Med hjälp av böcker, bilder annat material genomsyras verksamheten i någon form av kommunikation.

Metoder: Genom observation, introduktion i helgrupp och enkät till vårdnadshavare.

Process: Vi frågar barnen, "Vad är rörelser för dig?"

                Vi frågar vårdnadshavare genom enkät, "Vilken relation har ert barn med Babblarna?"

Resultat: Barn och pedagoger gestaltar svaren (hoppa, dansa, springa, kullerbytta mm) och genom fortsatta                              observationer, intervjuer och vårdnadshavares svar skapas vår Handlingsplan.

Handlingsplan/aktiviteter:

  • Lärmiljön
  • Bobbo är med dagligen
  • Hinderbana
  • Miniröris
  • Utflykter
  • Tallriksmodellen

Sekundära mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

*sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

* självständighet och tillit till sin egen förmåga,

* nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,