👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext 6d

Skapad 2020-09-25 11:57 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Grundskola 4 – 6 Svenska
I detta projekt kommer vi att arbeta med att skriva en faktatext, det vill säga en text som bygger på fakta och inte åsikter. I skolan möter du många faktatexter i läromedel, faktaböcker, tidningsartiklar och uppslagsverk. Det finns olika typer av faktatext. Några texter beskriver ett ämne, andra förklarar ämnen som orsaken till varför något hänt (orsak) och vad resultatet blev av att något hände (konsekvens). I detta arbetsområde kommer du att lära dig vad som är typiskt för genren (stilen) och på så sätt bli bättre på att skriva en beskrivande och förklarande faktatext (orsak och konsekvens).

Innehåll

Vad gör vi?

  • Vi kommer att studera genren (texttypen).
  • Vi kommer att läsa texter och arbeta med övningar.
  • Du kommer att välja ett ämne att skriva om, planera och samla fakta (källor).
  • Du kommer att lära dig om källhänvisning.
  • Du kommer att skriva en faktatext med dess typiska språkliga drag (innehåll, struktur och språk). 

 

Bedömningsformer

För att bli godkänd på detta arbetsområde krävs att du:

  • skrivit en faktatext.
  • fångar genren (texttypen/stilen).
  • använda skrivregler (språkliga normer) på ett korrekt sätt.
 

Matriser

Sv
Faktatext

SKRIVA

På god väg
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Att skriva olika slags texter
Du är på god väg att nå målen för att skriva olika slags texter.
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skrivregler
Du är på god väg att nå målen för att använda grundläggande skrivregler.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Söka, välja ut och sammanställa
Du är på god väg att välja ut och sammanställa information från några källor.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Beskrivningar och förklaringar
Du är på god väg att innehållet beskriver och förklarar (med fungerande struktur, citat och källhänvisning).
Dina sammanställningar innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Dina sammanställningar innehåller utveckla beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Dina sammanställningar innehåller välutveckla beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.