👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagskemi åk6

Skapad 2020-09-25 12:03 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
Vardagskemi
Grundskola 6 Kemi
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig lite om vardagens och kökets kemi. Du ska få lära dig hur man bevarar mat och om några kemiska reaktioner i vår vardag. Du kommer också att få lära dig lite om rengöringsmedel och vilka varningssymboler som finns på dem.

Innehåll

Bedömning:

Du ska kunna:

 • berätta hur man kan förvara och bevara mat så den håller så länge som möjligt.
 • kunna ge exempel på några vanliga kemiska reaktioner som sker i köket.
 • känna igen några vanliga varningssymboler, kunna berätta vad de betyder och varför de finns.
 • Kunna berätta om några vanliga kemikalier som finns i hemmet. 
 • kunna genomföra en laboration.
 • kunna dokumentera din undersökning med en labbrapport.

Ord och begrepp:

kemisk reaktion, basisk, neutral, surt, indikator, pH-värde, färgämne, konservera, koldioxid, kemikalier


Så här kommer vi att arbeta:

 • Gemensamma genomgångar 
 • Läsning av faktatext och instuderingsfrågor samt användande av stödord och begrepp.
 • Diskussioner i grupp samt helklass (lösa vissa arbetsuppgifter i mindre grupper)
 • Praktiska övningar och laborationer samt dokumentationer
 • Film 
 • Lyssna/läsa texter på Digilär och göra tillhörande frågor.
 • Skriftligt avslutningsarbete

 

 

 

Uppgifter

 • Vardagskemi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Vardagskemi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att förvara och bevara mat
Du kan namnge någon metod för hur man kan förvara och bevara mat.
Du kan några metoder för hur man kan förvara och bevara mat och du vet hur några matvaror ska förvaras på bästa sätt.
Du kan flera metoder för hur man kan förvara och bevara mat och du vet hur de flesta matvaror ska förvaras.
Kemiska reaktioner i köket
Du kan beskriva någon av de vanligaste kemiska reaktionerna som sker i ett kök.
Du kan beskriva flera kemiska reaktioner som händer i ett kök.
Du kan beskriva flera kemiska reaktioner som händer i ett kök och förklara varför de sker.
Näringsämnen
Du kan namnge några av de viktigaste näringsämnena.
Du kan namnge några av de viktigaste näringsämnena och redogöra för i vilken föda de finns, samt vilken betydelse de har för hälsan.
Du kan namnge alla de viktigaste näringsämnena och redogöra för i vilken föda de finns, samt vilken betydelse de har för hälsan.
Vanliga kemikalier i hemmet och varningssymboler
Du kan ge exempel på några vanliga kemikalier i hemmet. Du känner igen några vanliga varningssymboler.
Du kan ge exempel på flera vanliga kemikalier i hemmet. Du känner igen flera varningssymboler och kan redogöra för vad de betyder.
Du kan ge exempel på flera vanliga kemikalier i hemmet och vad de flesta varningssymboler betyder. Du kan också redogöra för deras påverkan på hälsan och miljön.
Försök och experiment
Du kan genomföra ett enkelt experiment och dokumentera det, men behöver en del hjälp.
Du kan genomföra ett enkelt experiment och göra en enkel dokumentation på egen hand.
Du kan genomföra ett experiment och gör en noggrann dokumentation av det.