👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisprojekt

Skapad 2020-09-25 12:12 i Trollhassel uteförskola Eslöv
Förskola
Vi har sett behov i vår barngrupp av att jobba med normer och värden, då det är mycket diskussioner om vem som får leka med vem och vem som inte får vara med. Så vi har bestämt oss för att jobba med kompisrelationerna i vår barngrupp och kommer att använda en figurerad gestalt som kallar sig för Professor Snäll och som kommer med olika uppdrag till barnen, till sin hjälp har Professor Snäll även Kanin och Igelkott. Kanin och Igelkott är förankrade med barnkonventionen och kompisböckern.

Innehåll

Mål 2.1 Normer och värden. Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

Gap (varför) För att skapa ett tryggt och trivsamt klimat och att barnen blir trygga individer som kan klara av det sociala samspelet. 

vad (värde) vi ska samtala, öva, leka och diskutera 

Hur (samhandling) Genom samarbetsövningar, litteratur, skapande, diskussioner, lekar

vem/ vilka alla barn i UppochNergruppen

var? Rum/ platser på förskolan och i skogen

När? (Tid) fortlöpande under vårt projekt Hoppfulla steg för vår planet

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18