👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärtrud Dungen, HT 20 - VT 21

Skapad 2020-09-25 12:16 i Dibber Skogsdungen Förskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Årsplanering för Dungen, Kotten och Stubben. Tema Hjärtrud (värdegrundsarbete).

Innehåll

1. Undervisningsplanering 

 • Vad ska läras ut?

 • Varför?

Vårt övergripande tema med Hjärtrud (värdegrundsarbete) fortsätter även detta läsår. Syftet är att under året jobba för att skapa en atmosfär där alla blir respekterade, sedda och accepterade för dem de är. Vi väljer att lägga fokus på läroplansmål 1 och 2 samt att ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den (del av mål 3). 

 • Hur ska undervisningen genomföras?                                                                                                                                       Årstemat Hjärtrud genomsyrar arbetet under hela läsåret.                                                                                                             Alla Lärvänner kommer att vara delaktiga i temat.
  Grupplekar och aktiviteter i mindre grupper kommer vi att använda oss av.                                                                                       Spontana och planerade undervisningssituationer, där vi är lyhörda för barnens behov, tankar och idéer. 
  Vi använder oss av Lärvännen Hjärtrud i flera vardagliga rutiner. 
  Vi har en Hjärtrudkudde som får följa med hem. Familjen, barnet dokumenterar empati och värdegrundshandlingar i deras vardag.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

  När barnet är tillbaka på förskolan får barnet presentera och berätta vad de upplevt.                     
  I de vardagliga rutinerna visar vi hur vi är mot varandra. Exempel: Vi läser, återkopplar och reflekterar med barnen kring litteratur med empati och kompistema. 
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

         Alla barn i gruppen. 

 • Av vem ska undervisningen ?

  Arbetslaget.

 • Vad är målet med undervisningen?

  Målet med undervisningen är att barnen utvecklar sin empati.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18