Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrunden 2020/2021

Skapad 2020-09-25 12:23 i Skogsbyns förskola Båstad
Förskola
”Att utveckla bilden av sig själv och att känna igen sina känslor, inse att andra också har känslor, och att dessa är möjliga att förstå, är grundläggande för all fortsatt utveckling och därmed centralt i förskolans verksamhet.” (Kärnämnen i förskolan 2012, s. 121).

Innehåll

Avdelningens mål

Vi vill att alla barn ska känna sig trygga i verksamheten. Att de ska våga visa sina känslor, lära sig förstå andras känsloyttringar samt att de ska få möjlighet att lära sig att samspela med andra.

Målkriterier (Det här vill vi se och höra när målet är uppnått)

 • Att barnen vågar visa sina känslor
 • Att de kan uttrycka egna och andras känslor med ord eller tecken
 • Att de vänder sig till oss pedagoger och andra vuxna om de behöver hjälp
 • Att de kan bjuda in en kompis i leken
 • Vågar/kan fråga ”Får jag vara med?”
 • Barnen visar hänsyn för varandras lek/arbete

Strategier för att nå målen (Det här ska vi göra tillsammans med barnen för att nå målen)

 • Tydliga rutiner under dagen
 • Vi pedagoger ska vara nära och synliga för barnen
 • Vi arbetar aktivt med AKK (Bildstöd och tecken)
 • Lära barnen ”Stopp för att kunna säga/visa när man inte vill
 • Vi byter ut uttrycket ”Hade den” mot andra formuleringar
 • Arbeta med Känslonallarna
 • Arbeta med Röda/Gröna korten
 • Utveckla rolleken
 • Känsloläxan
 • H
 • Kompisböckerna och tillhörande material

Miljö (Det här materialet eller miljö ska vi tillföra för att skapa förutsättningar att nå målen)

 • Miljön är anpassad för att barnen ska känna att de har överblick i rummen och kunna se oss pedagoger
 • Barnen har kännedom om var allting finns och vad de kan välja. Var sak har sin plats.

Så här ska vi dokumentera gruppens utveckling mot målen

 • Observation
 • Reflektion
 • Gruppens och de enskilda barnens lärloggar
 • Gemensam bildreflektion 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: