👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 3

Skapad 2020-09-25 12:22 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Grundskola F – 3 Musik
Sång och instrumentspel

Innehåll

Under åk 3 kommer vi att testa på olika instrument. Vi lyssnar, tittar och spelar på olika instrument i olika musikfamiljer och lär oss skilja på dem.

Vi sjunger och jobbar med rytmer både med instrument och med kroppen.

Vi hittar glädjen i musiken och väcker intresse för att lära sig mer.

Matriser

Mu
MUSIK åk 1-3

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

-------------->
-------------->
-------------->
-------------->
SPELA
Ex: enkla anpassade stämmor och rytmer i grupp.
  • Mu
Deltar i enkla former av spel tillsammans med andra.
Deltar i spel och anpassar med stöd sitt spelande efter takt/rytm. .
Deltar i spel och anpassar sitt spelande efter takt/rytm (flyt och timing).
Spelar med flyt. Anpassar sitt spelande efter takt/rytm.
SJUNGA
unison sång, kanon och växelsång
Sjunger i enkla former i gemensam sång.
Sjunger i gemensam sång och anpassar sig med stöd efter takt/rytm.
Sjunger i olika former av gemensam sång. Anpassar sig efter takt/rytm.
Sjunger i olika former av gemensam sång med god säkerhet. Anpassar sig efter takt/rytm och situation.
MUSIKSKAPANDE
Skapa, sätta samman olika sätt att uttrycka sig på (t.ex. imitation, improvisation och skapande med text, bild, ljud, rytmer och rörelse).
  • Mu
Skapar med hjälp i olika former.
Skapar i olika former och prövar olika idéer.
Skapar i olika former. Prövar och omprövar egna idéer till en till viss del fungerande form.
Skapar i olika former. Prövar och omprövar egna idéer som leder till en fungerande form.
Förmedlar med hjälp ett budskap (t.ex. genom spel, sång, bild, drama eller dans). Kan utifrån tydliga instruktioner sätta samman olika sätt att uttryck sig på (t.ex. text, bild, ljud och rörelse).
Förmedlar ett budskap (t.ex genom spel, sång, bild, drama eller dans). Kan utifrån tydliga instruktioner sätta samman olika sätt att uttrycka sig på (t.ex. text, bild, ljud och rörelse).
Förmedlar ett budskap (t.ex. genom spel, sång, bild, drama eller dans). Prövar och omprövar egna idéer. Kan på ett enkelt sätt sätta samman olika sätt att uttrycka sig på (t.ex. text, bild, ljud och rörelse).
Förmedlar ett budskap (t.ex. genom spel, sång, bild, drama eller dans). Prövar och omprövar egna idéer. Kan sätta samman olika sätt att uttrycka sig på (t.ex. att kombinera bild, ljud, text och rörelse).
SAMTALA OCH BESKRIVA
- musikupplevelser och musikens påverkan. Beskrivningar av egna musikupplevelser och av hur musik kan påverka människor.
  • Mu
Samtalar kring musikupplevelser. Beskriver med hjälp på ett enkelt sätt vad man upplever.
Samtalar kring musikupplevelser och hur musiken påverkar människor. Beskriver på ett enkelt sätt vad man upplever.
Samtalar kring musikupplevelser och hur musiken påverkar människor. Beskriver på ett tydligt sätt vad man upplever. Gör enkla kopplingar och jämförelser mellan olika situationer.
Samtalar kring musikupplevelser och hur musik påverkar människor i olika situationer. Gör tydliga kopplingar och jämförelser mellan olika situationer.
- instrument, musikstil
Samtalar och resonerar kring musikupplevelser. Beskriver med hjälp på ett enkelt sätt det man upplever t.ex. musikstil, instrument.
Samtalar och resonerar kring musikupplevelser. Beskriver på ett enkelt sätt det man upplever t.ex. musikstil, instrument. Gör enkla jämförelser mellan t.ex. hur olika instrument eller musikstilar låter.
Samtalar och resonerar kring musikupplevelser. Beskriver och ger tydliga exempel kopplat till det man upplever t.ex. musikstil, instrument. Gör enkla jämförelser. Förklarar likheter och skillnader mellan t.ex. olika instrument eller musikstilar.
Samtalar och resonerar kring musikupplevelser. Gör tydliga kopplingar och jämförelser mellan musikstilar, instrument etc.