Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fröjas arbetsplan 20/21

Skapad 2020-09-25 12:43 i Fröja förskola Östersund
Förskola
Förvaltningens mål: Framgångsrik undervisning med fokus på lek och samspel. På Fröja förskola tycker vi att leken är en stor och viktig del av barns utveckling och lärande. I leken möts fantasi med verklighet och på vägen sker social träning och lärande på olika sätt.

Innehåll

 

MÅLBILD

Vi på Fröja ser leken som en mycket viktig aktivitet. Här ryms i stort sett alla mål i Läroplanen för förskolan, Lpfö 18. I leken får barnen möjlighet att prova, upptäcka, bearbeta och uppleva mycket tillsammans med varandra samt individuellt. För att leka krävs trygghet, en stimulerande miljö, lyhörda pedagoger med ett positivt förhållningssätt samt att barnen görs delaktiga.

Genom leken har vi möjlighet att uppmuntra till olika konstellationer, erbjuda olika material och väcka olika tankar och idéer hos barnen. I leken kan vi upptäcka barnens intressen som vi kan spinna vidare på. Pedagogernas förhållningssätt, hur vi samtalar med barnen, fördelar roller, utmanar, inspirerar och uppmuntrar är avgörande för vilken riktning leken tar och hur utvecklande den blir. Vi har möjlighet att fånga stunder av lärande och att komma in på många viktiga områden.

 

GENOMFÖRANDE

Vi ska skapa tillgänglighet och variation i våra lekmiljöer.

Vi ska vara närvarande i barnens lek för att:

* "slussa in" de barn som behöver

* upptäcka hur barnen hanterar leken och alla känslor som kan uppstå

* utmana barnen i olika riktningar genom att i samtalen väcka tankar

* ge möjlighet att förändra maktstrukturer i gruppen, att få prova olika roller

* hjälpa till att bearbeta konflikter

* fördjupa barnens relationer med varandra

Vi ska göra barnen delaktiga i planering, reflektion och dokumentation, samt lekmiljöernas utformning.

 

Vårt engagemang kan också göra att leken varar längre och att den fördjupas och utvecklas. Hur aktiva vi pedagoger är i leken beror på barnens behov och intresse. Ibland erbjuds vi en aktiv roll i leken och då måste vi respektera deras lek och sätta oss in i den. Ibland är vår roll att "bara" finnas nära, observera och rycka in när barnen eller vi anser att det behövs.

Leken ska vara trygg, glädjefylld och inkluderande. Vi ska med hjälp av leken ge alla barn erfarenhet av glädje, gemenskap och samarbete. 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar och reflekterar kring leken i arbetslaget och tillsammans med barnen. På så sätt kan vi utveckla vår miljö och arbetssätt så att det tillfredsställer alla barns intressen och behov.

Kopplingar till läroplanen

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: