👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 1A, åk 1

Skapad 2020-09-25 12:43 i Fredrika Bremerskolan Uppsala
I Favorit matematik kommer du träna matematiska metoder, mönster och begrepp, lösa problem och resonera matematik.
Grundskola 1 Matematik
Under hösten i årskurs 1 arbetar vi med matematik i olika former. Till vår hjälp har vi bland annat läromedlet Favorit matematik 1A. Men matematik är mycket mer än bara matematikboken! Målet är att du ska få repetera och befästa dina tidigare kunskaper samt gå vidare i arbetet med räknesätt och strategier i matematik.

Innehåll

Detta kommer vi att arbeta med: 

 • Naturliga tal 0-12.
 • Att känna igen antal, räkneord, siffror och att kunna dela upp tal.
 • Att se samband mellan antal och tal inom talområdet 0-12.
 • Att arbeta med tallinjen.
 • Att räkneramsa framåt och bakåt 0-20.
 •  Att arbeta med addition och subtraktion.
 • Tiokompisarna.
 • Räkna med pengar 0-20.
 • Geometriska mönster och att arbeta med tangram.
 • Att göra och samtala om stapeldiagram.
 • Talmönster.
 • Att göra räkneberättelser.
 • Formulera matematiska uttryck.
 • Enkla bråk.
 • Rita av enkla figurer från rutsystem.
 • Matematiska begrepp; fler, färre, lika många, kronor, mindre än, större än, addition, addera, subtraktion, subtrahera och lika med.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lära dig genom att:

 • arbeta laborativt
 • diskutera och resonera matematik
 • färdighetsträna i boken
 • befästa och resonera runt begrepp
 • möta och lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp

Du kommer också att få titta på UR:s serie "Livet i Mattelandet."

 

Detta kommer att bedömas:

Du ska visa att du kan:

 • använda och känna till likhetstecknets betydelse.
 • känna igen och skriva alla siffror 0-9.
 • se samband mellan siffror och antal.
 • dela upp tal inom området 1-10.
 • tiokompisarna.
 • tallinjen 0-20.
 • addera och subtrahera inom talområdet 0-10.
 • använda dig och visa förståelse för begreppen; lika med, större än, mindre än, fler, färre, addition, addera, subtraktion och subtrahera

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan:

 • i gemensamma diskussioner
 • enskilt och i pararbete
 • på genomgångar
 • genom diagnoser
 • Arbeta i boken 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik 1A, åk 1, HT19

Taluppfattning och tals användning

Påväg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara/Mer än godtagbara
Tal 0-20
Naturliga tal och deras egenskaper samt hur de kan användas för att ange tal och ordning.
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du är osäker på: - talen 0-20 - att markera talen 0-20 på en tallinje. - räkneramsan framåt och bakåt 0-20. - fler, färre och lika många. - mindre än och större än < >. - uppdelning av talen 2-12.
Du kan: - markera talen 0-20 - talen 0-20 på en tallinje. - räkneramsan framåt och bakåt 0-20. - fler, färre och lika många. - mindre än och större än < >. - uppdelning av talen 2-12.
Tal 0-20
Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du är osäker på: - tiobassystemet - talen 0-12
Du kan: - tiobassystemet - talen 0-12
De fyra räknesätten
De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma   3
Du är osäker på: - addition, talkompisar. - subtraktion. - den kommutativa lagen inom addition. - Subtraktionspar. - Samband mellan addition och subtraktion.
Du kan: - addition, talkompisar. - subtraktion. - den kommutativa lagen inom addition. - Subtraktionspar. - Samband mellan addition och subtraktion.
Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma   3
Du är osäker på: - tallinjen vid addition. - Subtrahera och kontrollera t.ex. 7 - 3 = 4 kontrollera 3 + 4 = 7 - Addition med tre termer t.ex. 2 + 3 + 5 = 10 - subtraktion med tre termer.
Du kan: - tallinjen vid addition. - Subtrahera och kontrollera t.ex. 7 - 3 = 4 kontrollera 3 + 4 = 7 - Addition med tre termer t.ex. 2 + 3 + 5 = 10 - subtraktion med tre termer.

Algebra

Påväg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara/Mer än godtagbara
Likhetstecknets betydelse
Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma   3
Du är osäker på: - Är lika med; likheter, t.ex. 2+3 = 1+4, - Vilken term som fattas, t.ex. 2+ _ = 3
Du kan: - Är lika med; likheter, t.ex. 2+3 = 1+4, - Vilken term som fattas, t.ex. 2+ _ = 3
Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma   3
Du är osäker på: - hur man fortsätter ett geometriskt mönster.
Du kan: - fortsätta ett geometriskt mönster.
Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma   3
Du är osäker på: - att rita av en enkel figur i ett rutsystem.
Du kan: - rita av en enkel figur i ett rutsystem.

Sannolikhet och statistik

Påväg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara/Mer än godtagbara
Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.
 • Ma   3
Du är osäker på: - att fylla i stapeldiagram.
Du kan: - fylla i stapeldiagram.

Problemlösning

Påväg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara/Mer än godtagbara
Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma   3
Du är osäker på: - pengar, räkna ut summa och hur mycket som är kvar.
Du kan: - pengar, räkna ut summa och hur mycket som är kvar.
Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
 • Ma   3
Du är osäker på: - att förstå och räkna räkneberättelser. - att formulera matematiska uttryck till räkneberättelser.
Du kan: - förstå och räkna räkneberättelser. - formulera matematiska uttryck till räkneberättelser.