👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa Åk 5

Skapad 2020-09-25 12:50 i Aspen Montessori Grundskolor
I den här kursen ska vi lära känna vår egen kontinent - Europa - lite bättre. Vi lär oss om kartan, länders olika lägen och om kultur- och naturlandskapen. Vad kan kartan berätta för oss? Vad är speciellt för olika länder i Europa? Vi gör några enkla jämförelser - vad har vi gemensamt och vad skiljer oss åt? Vi läser Fröken Europa enskilt och besvarar frågor. . Avslutningsvis så forskar varje elev om ett land och blir dess lands ambassadör vid den stora Europa kvällen.
Grundskola 5 Geografi SO (år 1-3)
Välkommen ut i Europa! Hur ser vår kontinent ut? Vilka olika länder tillhör Europa? Var finns de stora bergen, sjöarna, åarna, städerna? Hur ser naturen ut i Europa? Vad finns det för likheter och skillnader mellan olika Europeiska regioner och länder, vad skiljer dem åt och vad har dem gemensamt och varför? Detta är några utav frågorna vi kommer att få svar på under vårt 10 veckors temaarbete om Europa.

Innehåll

Syfte och mål

Målen med kursen är att:

* du ska bli säkrare på hur en kartbok är uppbyggd och hur du kan använda dig av den

* du ska ha en rimlig uppfattning om var Europas länder ligger  

* du ska kunna lite om några utav Europas länder, berg, sjöar och omkringliggande hav.

* du ska kunna lite om olika naturtyper samt veta vad dessa går att hitta i Europa

* du ska kunna jämföra och kunna beskriva några likheter och skillnader mellan några europeiska länder

* du ska lära dig söka och ta ut "rätt" fakta om ett land

* du ska kunna skriva en tydlig faktatext med underrubriker

* du ska kunna redavisa ditt arbete för några klasskamrater/klassen (på ett valfritt sätt)

Centralt kursinnehåll - kursplanen Lr11

Undervisningen i geografi ska enligt kursplanen behandla följande innehåll:

Hur gör vi?

Vi jobbar med kartboken som redskap, tillsammans och enskilt, för att lära oss hur den är uppbyggd och

vilken information kartboken kan ge. 

Vi ser på film om Norra Europa, Västra Europa, Centrala Europa & Södra Europa

Vi läser tillsammans och lär oss att tar ut fakta ur texten.

Vi tittar på serien Geografens testamente - Europa och får lära oss mer om vissa länder i Europa
Vi använder kartbok samt digitala verktyg för att träna namngeografi
Vi lär oss anteckna viktiga saker tillsammans

Vi arbeter på olika sätt, ibland enskilt, ibland i grupp
Vi tränar oss tillsammans i att dra slutsatser om likheter och skillnader mellan olika länder och regioner
Vi forskar enskilt om ett europeiskt land

Vad ska bedömas?

 • Hur väl du behärskar Europas namngeografi ( testas via ett skriftligt prov)
 • Hur väl du kan berätta, beskriva och göra jämförelser under lektionerna och våra gruppdiskussioner
 • Hur väl du presenterar din faktatext om ditt land och
 • Hur väl du redovisar ditt arbete för några klasskompisar/klassen. (pratar tydligt, lagom snabbt, tittar på åhörarna..) 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6