Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 20 Världsdelar von bahrs skola

Skapad 2020-09-25 13:17 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
Det här avsnittet handlar om världsdelar och världshaven.

Innehåll

Vad ska du lära dig? (Undervisningens innehåll)

 • Du ska lära dig om de sju världsdelarna
 • Du ska lära om världshaven
 • Du ska lära om att skriva beskrivande text

 

Varför ska du lära dig det här? (Syfte)

 • Du ska utveckla förmågan att söka information om ämnet
 • Du ska utveckla förmågan att skriva en beskrivande text

 

Hur ska vi göra? (Lektionsupplägg)

 • Du ska få läsa texter.
 • Du ska få skriva om det du lär dig. Både i text och punktform.
 • Du ska få film. 
 • Du ska få diskutera och resonera med andra elever.

 

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att (bedömning)

 • Skriva om det du lärt dig.
 • Berätta om det du kan.
 • Svara på frågor skriftligt.

 

Det här ska du kunna

 • Begreppen: Världsdel, Asien, Europa, Sydamerika, Nordamerika, Afrika, Oceanien, Antarktis + världshaven
 • Beskriva världsdelarna.

 

Arbetsmaterial

 • SO-boken 
 • Livet i bokstavslandet

 

Uppgifter

 • Världsdelar Läs texten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: