👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 4- experiment och laborationer

Skapad 2020-09-25 13:19 i Hertingsskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Kemi
Allt omkring oss är gjort av olika ämnen. Kemi är läran om hur de ämnena är blandade så att de bildar nya ämnen. Kemi handlar också om hur man kan skilja olika ämnen åt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:


-genomföra undersökningar och experiment
-diskutera och jämföra
-arbeta självständigt 
-arbeta tillsammans med andra

Efter avslutat arbeta ska du

-veta vad en hypotes är

-kunna följa en instruktion

- veta hur en labbrapport är uppbyggd

-skriva labbrapport, med visst stöd

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att


-genomföra och dokumentera experiment.


-berätta/diskutera, ställa egna frågor och framföra dina egna åsikter.


Vi kommer bedöma dig efter hur aktivt du deltar i diskussioner samt hur du genomför och dokumenterar experiment.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer:


- göra enkla experiment och laborationer  

- skriva enkla labbrapporter

- ha diskussioner