👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språket sprakar

Skapad 2020-09-25 13:23 i Upptäckarna ULNA Förskolor
Förskola
Väcka barnens språk och läslust

Innehåll

Syfte: Främja små barns språkutveckling och läslust. 

Hur: Genom att delta i kulturprojektet Språket sprakar.  Vi använder oss av boken Kanin och Kanel. Vi uppmärksamma olika kroppsdelar genom boken. Använda materialet vid olika undervisningstillfälle. Genom att använda olika uttryckssätt bland annat skapande dans sång ramsor får barnen uppleva de olika kroppsdelarna.

Dokumentation: Fota, anteckna, filma, 

Uppföljning: Varannan vecka

Utvärdering: Studiedag i december

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18