👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2A

Skapad 2020-09-25 13:30 i von Bahrs skola Uppsala
Matematik utifrån vårt läromedel; Favoritmatematik
Grundskola 2 Matematik
Matematik är fyllt av ett matematiskt språk men också ett begreppsspråk som behövs för att förstå omvärlden.

Innehåll

I favoritmatematik 2A får du lära dig(Undervisningens innehåll):

 

Kapitel 1 

Taluppfattning, addition och subtraktion

- Talen 0-100.

- Ental och tiotal.

- Repetion av addition och subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0 -20.

-Addition och subtraktion utan tiotalsövergång i talområde 0 -100.

 

Kapitel 2

Addition och subtraktion med tiotalsövergång

- med tiotalsövergång i talområdet 0-100.

 

Kapitel 3

Skriftlig räknemetod i addition och subtraktion.

- Addition och subtraktion med uppställning, med och utan växling i talområdet 0-100.

 

Kapitel 4

Multiplikation

-Räknesättet multiplikation.

- Multiplikation med 2,5 och 10

 

Kapitel 5

Division och tal i bråkform

- Räknesättet division (Dela lika och bilda grupper)

- Division med 2,3,4 och 6.

-Träna multiplikation med 2, 5 och 10.

- Delar av en hel.

Varför ska du lära dig det här? (Syfte)

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 

Hur ska vi göra? (Lektionsupplägg)

 • Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, kooperativa arbetsmetoder, spela spel, samt färdighetsträna i din bok, med digitala verktyg och på arbetsblad.

 

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att (bedömning)

 • I det dagliga arbetet och genom att göra diagnoser efter varje avslutat kapitel. Efter varje arbetsområde gör eleverna en självskattning och en diagnos.

 

Det här ska du kunna:

 • talen 0-100
 • addera och subtrahera ental och tiotal
 • addition och subtraktion med tiotalsövergång
 • addition och subtraktion med uppställning med och utan växling
 • multiplikation med 2, 5 och 10
 • delnings- och innehållsdivision
 • tal i bråkform

Arbetsmaterial

 • Favorit matematik, kopieringsunderlag och laborativt material.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 2A

Kapitel 1
talen 0-100
Addera ental.
Addera ental och tiotal.
Subtrahera ental.
Subtrahera ental och tiotal.
Kapitel 2
Hela tiotal.
Addition med tiotalsövergång.
Subtraktion från hela tiotal.
Subtraktion med tiotalsövergång.
Kapitel 3
Addition med uppställning.
Addition med uppställning och växling.
Subtraktion med uppställning.
Subtraktion med uppställning och växling.
Kapitel 4
Från addition till multiplikation.
Multiplikation med 2.
Multiplikation med 10.
Multiplikation med 5.
Kapitel 5
delningsdivision
innehållsdivision
Tal i bråkform.
.