👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets Bedömningsstöd i Ma åk 2 HT

Skapad 2020-09-25 13:35 i Snöstorpsskolan Halmstad
Riktmärken för bedömning åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Matematik
Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning HT åk 2. Skriftliga uppgifter.

Innehåll

Matriserna är gjorda utifrån Skolverkets material "Bedömningsstöd i taluppfattning" för åk 1-3.

 

Matriser

Ma
Skriftliga uppgifter åk 2

Lägre nivå (L)
Mellannivå (M)
Godtagbara kunskaper vt åk 2
Högre nivå (H)
Mer än godtagbara kunskaper vt åk 2
Talraden
Jag kan talens grannar (0-30)
Jag kan talens grannar (0-50)
Jag kan talens grannar (0-1000)
Talföljd
Jag kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-15
Jag kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-20
Jag kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-500
Tallinje
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-20
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-50
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-1000
Dela upp tal
Testas bara på nivå L.
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10
Storleksordna tal
Testas bara på nivå L och M.
Jag kan storleksordna tal inom området 0-50
Jag kan storleksordna tal inom området 0-100
Beräkna
Jag kan göra beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-20
Jag kan göra beräkningar med addition, subtraktion inom talområdet 0-20
Jag kan göra beräkningar med addition, subtraktion, multiplikation och division inom talområdet 0-1000
Likhetstecknet
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-10)
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion (0-20)
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion (0-50)
Problemlösning
Testas bara på nivå M och H.
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-100, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker.
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-1000, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker
Skriftliga räknemetoder
Testas bara på nivå H.
Jag kan lösa uppgifter med hjälp av skriftliga räknemetoder samt visa hur jag löser uppgifterna