👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 1 åk 2

Skapad 2020-09-25 13:48 i Kvibilleskolan Halmstad
Grundskola F
Vi kommer under denna perioden ha lektioner både ute och inne.  Vi träna på att leka och spela med regler. Vi ska under lektionstid prata om varför man har uppvärmning och skaderisker som finns. Du ska få träna på att visa övningar för dina kamrater. Vi kommer också att samtala om allemansrätten och vad det finns för regler och bestämmelser kring detta. Du kommer att få lära dig olika karttecken för att kunna läsa kartor som vi använder när vi orienterar i din närmiljö.

Innehåll

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet: 

 

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang 

 •  förebygga risker vid fysiskaktivitet 

 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer 

 

 

Mål: 

 

 • jag kan delta i alla aktiviteter både inomhus och utomhus 

 • jag kan leka och spela med regler
 • att med ord och begrepp kan ge exempel på aktiviteter som kan förebygga skador 

 • att känna till allemansrätten 

 • att känna till enkla kartors uppbyggnad  

 •  

 
Bedömning: 

 

 • att du deltar i alla aktiviteter

 • att du kan leka och spela enkla spel med regler
  du ska kunna visa hur man värmer upp och kunna berätta varför 
  du ska känna till allemansrättens grunder 
  du ska känna igen olika karttecken för att kunna följa en karta