Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning

Skapad 2020-09-25 13:51 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer att arbeta med grundläggande taluppfattning.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med grundläggande taluppfattning och kommer att arbeta utifrån läromedlet "Favorit matematik" med stenciler som komplement. Alla i klassen har ett konto på studentlitteratur.se och har aktiverat den digitala boken av "Favorit matematik" och kopplat sig mot mig. 

Boken är indelad i lektioner. 1 lektion består av 4 sidor. De två första sidorna är grundläggande uppgifter som alla ska göra. Öva och pröva på sidorna 3-4 gör man om man hinner.

PBL är problemlösningslektioner med mycket kommunikation.

Läxorna är endast på TRÄNA-uppgifterna (i rutan). 

Efter detta avsnitt ska du kunna:

-Se mönster i en talföljd och kunna skriva de efterföljande talen i en talföljd
-Sätta ut hela tal och decimaltal på tallinjen
-Storleksordna decimaltal
-Multiplicera och dividera tal med 10, 100 och 1000
-De matematiska orden för de fyra räknesätten ex. term + term = summa (rutan s.6)
-Uppställning addition med decimaltal
-Uppställning subtraktion med decimaltal
-Räkna med hjälp av prioriteringsreglerna (rutan s.10)
-Räkna med positiva och negativa heltal (rutan s.30)
-Läsa av och sätta ut koordinater i ett koordinatsystem (s.32)
-Teckna en ekvation och lösa den m.h.a fingermetoden eller huvudräkning (rutan s.34)
-Känna igen och lösa olikheter (rutan s.38)
-Skriva en funktion och lösa en funktions värde (rutan s.46)
-Rita en graf över en funktion (rutan s.50)

Planering:

v

Måndag

Tisdag

Onsdag

Onsdag

Torsdag

Läxa

40

9.Olikhet
s.38-41

Mera: 1-8
Bas: 1-7

11.Funktion
s.46-49
Mera: 1-7
Bas: 1-7

Göra färdigt
9 och 11
Sänka skepp
s.42

12.Rita en graf
s.50-53
Mera: 1-8
Bas: 1-8

12.Rita en graf
(forts.)

Torsdag
TRÄNA s.32, s. 36
och s.40

41

13.Vi övar
s.54-57
Mera: 1-12
Bas: 1-9

13.Vi övar
(forts.)
PBL

14.Vad har jag lärt mig
s.58

Repetition
s.60-61

 

Friluftsdag, Fyrishov

Onsdag
TRÄNA
s.44, s.48 och s.52

42

PBL

Repetition
s.60-61

PROV onsdag

 

PBL

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: