👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik

Skapad 2020-09-25 14:08 i Björklinge skola Uppsala
Här beskriver du kort vad planeringen handlar om.
Grundskola F SO (år 1-3)
Vad ska man tänka på när man rör sig ute i trafiken? Varför har vi trafikregler och andra slags hjälpmedel som skyltar och övergångsställen?

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 • Enkla trafikmärken.
 • Vilken sida ska vi gå på.
 • Hur tar vi oss över vägen på ett säkert sätt.
 • Hur och när använder vi reflex.

 

Hur?

 • Titta på trafikfilmer.
 • Promenader över övergångställen och titta på trafikskyltar i närmiljön.
 • Skapande aktiviteter.
 • Diskussioner och reflektioner.
 • Läsa trafikböcker.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -