Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höstterminens planering för årskurs 6

Skapad 2020-09-25 14:34 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola F – 9
Utveckla musikern inom dig genom att skapa egen musik och spela några av dina favoritlåtar!

Innehåll

Vad ska du lära dig? (Undervisningens innehåll)

 • Spela och ackompanjera
 • Genre och instrumentkunskap
 • Skapa musik - samarbete med slöjden
 • Melodispel 
 • Musikens påverkan i film

Varför ska du lära dig det här? (Syfte)

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Hur ska vi göra? (Lektionsupplägg)

 • Ackordspel: Ni får själva välja bland olika exempel på populärmusik-låtar och sen träna självständigt vid keyboards med hörlurar. I början och under lektionens gång möts vi upp och vidareutvecklar oss.
 • Genre och instrumentkunskap: Vi lyssnar in och lär oss om olika instrument med hjälp av en powerpoint och youtube-klipp. Vi går igenom varför de tillhör en viss instrumentgrupp och vilken funktion de har i ett band eller orkestern.
 • Skapa musik: Vi skapar scenmusik i garageband till de karaktärer ni skapar i träslöjden. Ni kommer att få jobba i grupper och arrangera så att man förstår att musiken beskriver ett händelseförlopp.
 • Melodispel: Ni får välja en melodi på antingen: Piano: Ni får spela till ett program som heter Easy Piano Tutorials på youtube där ni själva får välja den melodi ni vill lära er. I den låt du valt kan du sedan sänka tempot och välja svårighetsnivå. Spela enbart på pianot med höger hand. Gitarr: Ni får spela melodier från olika musikstilar på gitarrens strängar.
 • Musikens påverkan: du skriver om en genre och ger exempel på en artist som betyder något för dig och hur du tror att den påverkar människor genom att ge exempel på olika låtar, information du fått genom intervjuer i klassen och eller från internet.

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att (bedömning) 

 • Ackordspel: Vara delaktig och aktiv under lektionen: svara på frågor, praktiskt visa att du förstår samt spela på låten du valt.
 • Genre och instrumentkunskap: du blir förhörd och ska kunna urskilja vilket instrument som spelar, vad det heter samt vilken funktion instrumentet har.
 • Skapa musik: redovisa muntligt eller skriftligt hur du har tänkt när du skapade musik-arrangemanget till de gestalter ni gjort i träslöjden. 
 • Melodispel: spela melodin på valt instrument. Försök att spela den med inlevelse, till exempel svagt för att det är en vaggvisa eller skarpt för att det är en melodi från en rock-låt och med gott flyt.
 • Musikens påverkan: du gör som en plansch på ett A3-papper med bilder och text där du skriver meningar eller punktlistor om genren. Vid redovisningen kommer ni att muntligt få berätta om det ni lärt er och vad artisten betyder för er. Försök att beskriva dina känslor och generella uppfattningar om artisten och hur detta kan kopplas till musikstilens image. De som vill kan få sätta upp sin plansch i all-rummet innanför skol-bibliotekets fönster.

Det här ska du kunna

Enligt LGR 11:

I årskurs 4–6

Musicerande och musikskapande

 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
 • Musikframföranden.

Musikens sammanhang och funktioner

 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang. 
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Arbetsmaterial

 • Instrument i musiksalen.
 • Whiteboard-penna att markera till exempel ackord eller på vilket band på gitarren-halsen med.
 • Musikarrangemang.
 • Förenklade notbilder i färg, form, noter eller bokstäver.
 • Stöd-komp från mig eller spel till en anpassad version av original-låten.
 • Musikprogram.
 • Penna och sudd.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: