👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning i matematik - Hur löser du uppgiften?

Skapad 2020-09-25 14:26 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola 3 Matematik
Ibland förstår man ingenting. Lär dig att visa hur du löst ett matte-problem.

Innehåll

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 

 • prova olika sätt att lösa matteproblem
 • visa hur du löst ett matteproblem.  
 • förklara och muntligt redovisa hur du löser en uppgift
 • göra egna matteuppgifter

 

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 • delta aktivt i undervisningen
 • visa olika sätt att lösa en uppgift och sedan välja det sättet du anser är det bästa sättet att lösa uppgiften
 • delta i matematiska samtal
 • göra uppgifter som kamraterna får lösa 

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 • olika sätta att visa en lösning med bilder och mattespråk (symboler).
 • att formulera egna matteuppgifter

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • Vi går igenom olika sätt att lösa uppgifter på
 • Vi övar på lektionerna.
 • Vi tittar på varandras lösningar och ger återkoppling.
 • Vi jämför och diskuterar vilka lösningar som är bäst att använda

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3