👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Adventure

Skapad 2020-09-25 14:29 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 8 Engelska
Eleverna kommer att arbeta med flera olika delar kopplade till temat "adventure" och avsluta med en skriftlig inlämning på ca 1 sida.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    En
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
    En
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
    En
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
    En
  • Centralt innehåll
  • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
    En  7-9
  • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
    En  7-9
  • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
    En  7-9
  • Kunskapskrav
  • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
    En  E 9
  • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
    En  C 9
  • Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
    En  C 9
  • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
    En  A 9
  • Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
    En  A 9
  • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
    En  E 9
  • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
    En  C 9
  • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
    En  A 9
  • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
    En  E 9
  • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
    En  C 9
  • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
    En  A 9