👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 2020 2021

Skapad 2020-09-25 14:51 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Arbete med aktuella nyheter och samhällsfrågor.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
I samhällskunskap arbetar vi med mänskliga rättigheter, Sveriges fem minoriteter, ekonomi och källkritik. Dessutom samtalar vi om aktuella världshändelser och har klassråd.

Innehåll

Arbetssätt / metod

Du kommer att få: 
 • Läsa och söka efter information.
 • Höra på genomgångar och se filmer.
 • Samtala och diskutera i helgrupp och i mindre grupper.
 • Skriva om och arbeta med olika samhällsvetenskapliga frågor.

 

Bedömning

 
Jag kommer att bedöma:
 • Dina självständigt skrivna texter.
 • Diagnoser och prov.
 • Ditt deltagande på lektionerna och i diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Samhällskunskap

På väg att nå målen
Godtagbara kunskaper
Ekonomi
 • Sh  E 6
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer relaterat till ekonomi. Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva och diskutera privatekonomi och enkel budget.
Mänskliga rättigheter
 • Sh  E 6
Eleven beskriver innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Eleven ger några exempel på vad rättigheterna kan betyda i olika delar av världen.
Informationsspridning och källkritik
 • Sh  E 6
Eleven kan söka information om samhället och använder olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan på ett enkelt sätt diskutera reklam, opinionsbildning och informationsspridning.
Nationella minoriteter
Eleven har viss kunskap om Sveriges urfolk samt Sveriges fem nationella minoriteter.