👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

”Skills” Unit 2

Skapad 2020-09-25 14:44 i Harbo skola F-6 Heby
En planering utifrån läromedlet ”Skills” för åk 4.
Grundskola 4 Engelska
Under vårt arbete med engelska i åk 4 kommer du få att få lyssna på, läsa, skriva samt tala engelska. Vi kommer att använda vår bok Skills, spela spel och dramatisera.

Innehåll

 Kunskapsmål

 • Läsa: Läsa och förstå en enkel instruktion.
 • Lyssna: Förstå när någon ger en enkel instruktion.
 • Skriva: Skriva en enkel instruktion i ett välbekant ämne (t. ex. mat och fritid).
 • Tala: Jag kan ge en enkel instruktion.

Språkliga företeelser

 • använda prepositioner
 • använda verb i presens. (Tibbo likes sandwiches, Vega and Leo like animals).
 • säga vad klockan är (hel och halvtimme).

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • Lyssna på olika texter och träna på att läsa
 • Göra läs- och hörförståelseövningar
 • Träna på att tala genom läsövningar och olika talövningar så som ”lekar”
 • Skriva kortare texter utifrån en given uppgift
 • Utföra den instruktion du skrivit själv hemma
 • Göra en ”self-assessment” i slutet av arbetsområdet där du får reflektera över hur väl du tycker att du har uppnått målen.

Bedömning

Formativ

Ditt arbete bedöms löpande i klassrummet, hur aktiv du är i diskussioner och under genomgångar samt dina skrivuppgifter och muntliga uppgifter.

Summativ

Du kommer även bli bedömd genom att göra diagnos utifrån det du har lärt dig i arbetsboken Skills.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Skills, kunskapsmål Unit 2, elevens självskattning

Kunskapsmål Unit 2, vad kan du?

Läsa, höra, skriva och tala
Jag behöver träna mer på att:
Jag kan:
Läsa
Läsa och förstå en enkel instruktion.
Höra
Förstå när någon ger en enkel instruktion.
Skriva
Skriva en enkel instruktion i ett välbekant ämne (t. ex. mat och fritid).
Tala
Ge en enkel instruktion.
.

Checklista för språkliga företeelser. Vad kan du?

Jag behöver träna mer på att:
Jag kan:
Prepositioner
Exempel: in, under, on, in front of, next to,
Använda verb i presens
Exempel: Tibbo likes sandwiches, Vega and Leo like animals. He likes They like
Säga vad klockan är
Hel- och halvtimmar.

En
Skills Kunskapsmål Unit 2

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Läsa
Förstå skrift: Läsförståelseövningar till texter i textbook och workbook.
Du visar att du kan förstå det mest väsentliga i enkla texter om välbekanta ämnen.
Du visar att du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om välbekanta ämnen.
Lyssna
Förstå tal: Hörövningar i workbook, samtal i helklass och gruppvis. Instruktioner och uppmaningar under lektionernas gång.
Du visar att du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du visar att du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Tala
Formulera sig och uttrycka sig i tal: Samtal i helklass och i mindre grupp.
Du visar att du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du visar att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Skriva
Formulera och uttrycka sig i skrift: Skriva en enkel instruktion i ett välbekant ämne.
Du visar att du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du visar att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.