Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No år 1

Skapad 2020-09-25 15:14 i Järlåsa skola Uppsala
Grundskola F – 3 Bild NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
Under årskurs 1 kommer du att arbeta med naturen i din närmiljö genom att lära dig om djur och växter som finns där. Du undersöker årstiderna och dess årstidsväxlingar och får lära dig om livscyklar hos djur och växter. Du genomför enkla experiment och dokumenterar med enklare text och bild. Du lär dig om några vanliga material samt hur dessa sorteras.

Innehåll

Arbetsområden:

Under läsåret kommer vi att behandla följande områden:

 • Året runt i naturen, årstiderna och årstidsväxlingar.
 • Olika livscykler i vår närmiljö (djur och växter)
 • Djur i vår närmiljö
 • Från frö till planta
 • Vattnets olika faser (fast, flytande och gas)
 • Olika material och enklare sortering

Så här arbetar vi:

 • Observationer, samtal, filmer, faktatexter och diskussioner kring årstiderna och dess månader samt årstidsväxlingarna genom att titta efter förändringar i väder och vind.  
 • Observationer, samtal, filmer, diskussioner och faktatexter av växter och djur i vår närmiljö under de olika årstiderna, hur dessa förändras i utseende och förekomst.
 • Dokumentation av upplevelser och observationer med bild och text.
 • Undersökning av olika livscykler i vår närmiljö (djur och växter).
 • Genomförande, observation och dokumentation av enkla experiment.
 • Vi pratar om nya begrepp och sätter dem i rätt sammanhang.
 • Visar vad vi lärt oss på olika sätt (praktiskt, skriva texter, skapa bilder, pyssel) 
 • Genom samtal, filmer, faktatexter, diskussioner och praktiska uppgifter lär vi oss om olika material och sortering

Efter läsåret kommer du kunna: 

 • de olika årstidernas namn samt några kännetecken för respektive årstid.
 • enkelt beskriva hur någon växt eller något djur förändras/anpassar sig efter årstiderna.
 • du kan namnge några av växterna och olika typer av djur i vår närmiljö.
 • du kan berätta om livscykeln hos något djur.
 • du kan beskriva livcykeln från frö till planta hos en växt (solrosen).
 • du känner till att vattnet har olika former.
 • du kan använda de begrepp vi arbetat med.
 • du kan beskriva vilket material några vanliga föremål är gjorda av samt hur de sorteras. 

 

Hur visar du vad du kan?
Du kommer att få visa ovan nämnda kunskaper löpande under arbetsområdena genom att delta aktivt i samtal, diskussioner och genomgångar. Du genomför experiment, pyssel och uppgifter som visar att du förstått.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: